ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Με πλήρη φοίτηση 12 μήνες και με μερική φοίτηση 18 μήνες
ΠΤΥΧΙΟ:
Πτυχίο από το Alexander College
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Ελληνικά
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:
Γίνονται δεκτές αιτήσεις από άτομα που κατέχουν αναγνωρισμένο πτυχίο (ΒΑ) οποιουδήποτε κλάδου

Στόχοι του Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΜΑ) Ιστορίας απευθύνεται κυρίως σε άτομα με ειδικό ενδιαφέρον στον τομέα ή που απασχολούνται στην εκπαίδευση (πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια), σε απόφοιτους Παιδαγωγικών Σχολών, Φιλοσοφικής, Ιστορίας, Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνιολογίας, Διεθνών/Ευρωπαϊκών Σπουδών, Δημοσιογραφίας και άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων. Θα προσφέρει την απαραίτητη επιστημονική επιμόρφωση και τα κατάλληλα εφόδια για ανέλιξη σε επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και άλλους, καθώς και εξειδικευμένη κατάρτιση σε νέους αποφοίτους.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στη μεταπτυχιακή κατάρτιση και εξειδίκευση στην Επιστήμη της Ιστορίας, ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ολοκληρωμένα το ιστορικό παρελθόν και τη σημασία του στη σύγχρονη εποχή, καθώς επίσης και να μπορούν μέσω των ερευνητικών εμπειριών να αντιμετωπίσουν κριτικά την ιστορική έρευνα.

Διδασκαλία και Μάθηση

Η διδακτική και μαθησιακή στρατηγική του Προγράμματος υιοθετεί την ανεξάρτητη προσέγγιση με βάση την οποία ο φοιτητής αναμένεται να αποκτήσει τη δυνατότητα να καθορίζει τους ρυθμούς μαθησιακής ανάπτυξης με βάση τα δικά του δεδομένα, πάντα υπό την καθοδήγηση και με τη βοήθεια των διδασκόντων του. Στα πλαίσια του Προγράμματος θα προσφέρονται στους φοιτητές μια σειρά από σύγχρονα και κριτικά συγγράμματα αλλά και εισαγωγικά δοκίμια. Στόχος των πιο πανω είναι οι φοιτητές να μπορέσουν να εξηγήσουν τη σημασία και να ερμηνεουν κριτικά την επίδραση των γεγονότων του παρελθόντος διασυνδέοντας τα με τις σύγχρονες εξελίξεις στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή.  Για αυτούς τους λόγους τα μαθήματα θα προσφέρονται σε αίθουσα διαλέξεων αλλά και θα περιλαμβάνουν δραστηριότητες με τη μορφή ομιλιών, παρουσιάσεων, ομαδικών και ατομικών εργασιών.

Προϋποθέσεις Εισδοχής

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από άτομα που κατέχουν αναγνωρισμένο πτυχίο (ΒΑ) οποιουδήποτε κλάδου.

Εξέλιξη Προγράμματος και Διάρκεια

Το πρόγραμμα θα προσφέρει εξειδίκευση στις ακόλουθες κατευθύνσεις.

 • Κατεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας
 • Κατεύθυνση Ιστορίας της Νεοελληνικής και Κυπριακής Λογοτεχνίας

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αποτελείται από 3 υποχρεωτικά μαθήματα και 4 μαθήματα για κάθε κατεύθυνση. Τα 7 μαθήματα θα μπορούν να ολοκληρωθούν στους πρώτους 12 μήνες φοίτησης, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η έρευνα και συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. Θα υπάρχει η ευχέρεια προσαρμογής του αριθμού των μαθημάτων που θα επιλέγονται ανά εξάμηνο από τους φοιτητές ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και το διαθέσιμο χρόνο τους. Το Πρόγραμμα, στην πλήρους φοίτησης μορφή του μπορεί να ολοκληρωθεί σε διάστημα 18 μηνών.

Δομή Προγράμματος

Υποχρεωτικά μαθήματα:

 • Η Αγγλοκρατία στην Κύπρο
 • Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Μεθοδολογία Έρευνας (Research Methods).

Μαθήματα κατευθύνσεων:

α) Κατεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας:

 • Ιστορία του Κυπριακού Τύπου.
 • Κύπρος και Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Ιστορία των Ελληνοτουρκικών Σχέσεων: 19ος και 20ος αιώνας
 • Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία: 19ος και 20ος αιώνας

β) Κατεύθυνση Ιστορίας της Νεοελληνικής και Κυπριακής Λογοτεχνίας:

 • Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.
 • Ιστορία της Κυπριακής Λογοτεχνίας.
 • Η Μεταπολεμική ποίηση και πεζογραφία.
 • Κουλτούρα και επιδράσεις στην Κύπρο του 20ου αιώνα.

Προϋποθέσεις Αποφοίτησης

Για να αποκτήσουν το Μεταπτυχιακό τίτλο στην Ιστορία, οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα, τα 4 μαθήματα της κατεύθυνσης που θα επιλέξουν καθώς επίσης και την επιτυχή παράδοση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας 12, 000 λέξεων.

* Το πρόγραμμα αυτό υπόκειται στην έγκριση του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας Ανώτερης Εκπαίδευσης.

This is an application form - not a registration form. By completing and submitting the form below you are under no obligation, you are simply giving us information which will speed up the administration process if and when you decide to register officially. Your submitted form will be reviewed and we will contact you within the next 3 business days to discuss your application. All of the information you submit here will be treated as confidential and will under no circumstances be shared with any third parties for any other purpose.

If you have any questions or would prefer to apply in person, you can Contact Us to book an appointment.

Ηλεκτρονική Αίτηση για Εγγραφή
 •   ΑΝΔΡΑΣ
    ΓΥΝΑΙΚΑ