ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Το Alexander College/UWE Brsitol ανακοινώνει ότι και φέτος θα χορηγήσει υποτροφίες σε ποσοστό 50% των διδάκτρων, σε απόφοιτους μαθητές Λυκείων της σχολικής χρονιάς 2015-16, για προπτυχιακές σπουδές.

Η επιλογή των υποψηφίων για χορήγηση υποτροφίας βασίζεται σε εισηγήσεις επιτροπών ακαδημαϊκών συμβούλων και επικυρώνεται από το διοικητικό συμβούλιο του Κολλεγίου.

Για τη χορήγηση υποτροφίας λαμβάνεται υπόψη η σχολική επίδοση του μαθητή, καθώς και οικονομικά κριτήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 24 532373.