Το Ερευνητικό Κέντρο Αλεξάντερ και το ακαδημαϊκό ίδρυμα Alexander College ανακοινώνουν την έναρξη έρευνας με τίτλο «Η καταγραφή της σχέσης των νέων με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) και το Διαδίκτυο».

Η έρευνα πρόκειται να μελετήσει τη σχέση και τις πιθανές επιπτώσεις των ΜΚΔ στους νέους, χρησιμοποιώντας δείγμα από νέους, ηλικίας 15 – 35 ετών. Η αναγκαιότητά της είναι δεδομένη, εφόσον πλέον αρκετές μελέτες έχουν καταδείξει την χρήση, το χρόνο, τη συχνότητα και άλλες σχετικές παραμέτρους στην σχέση των κυπρίων νέων με τα ΜΚΔ. Παρόλα αυτά, ακόμα δεν έχει ερευνηθεί εις βάθος η παράμετρος των επιδράσεων των ΜΚΔ στη ζωή, την ευημερία και ευεξία των νέων μας.

Η πρώτη φάση της έρευνας, αυτή της διαδικασίας συλλογής δεδομένων, μέσω ανώνυμων ερωτηματολογίων, έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ τα τελικά αποτελέσματα αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν τον ερχόμενο Μάιο 2020.  Το δείγμα, περιλαμβάνει μαθητές και φοιτητές πανεπιστημίων και κολεγίων του τόπου μας.

Η έρευνα υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και την Ελληνική Τράπεζα.