Επαναεπιβεβαιώνεται το αυτονόητο από το ΚΥΣΑΤΣ όσο αφορά τους απόφοιτους μας: ο τίτλος σπουδών MA EDUCATION UWE σε συνεργασία με το Alexander College,  με τη μέθοδο της δικαιόχρησης, είναι ισότιμος προς μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master. Κατ’ επέκταση οι κάτοχοι του τίτλου εκτός από την σχετική γνωστική εκπαίδευση στο αντικείμενο, έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους υπόλοιπους απόφοιτους σε αντίστοιχους κλάδους για σκοπούς της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, πρόσληψης ή προαγωγών.

Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στον απόφοιτο μας κ Διομήδη Φώκου καθώς και σε όσους αποφοίτησαν και άλλους που θα ακολουθήσουν.

Ακολουθεί η πιστοποίηση της ισοτιμίας σε απόφοιτο μας με ημερομηνία 4 Απριλίου 2016…

The Cyprus Council for the Recognition of Higher Education Qualifications (KY.S.A.T.S) certified once again that our Postgraduate MA of Arts/Education awarded by UWE in association with Alexander College trough franchise is fully equivalent to a Postgraduate diploma at the level of Masters.  That is, all our graduates have the same rights and qualifications like all other postgraduates of the field with regards to the Educational Service Commission.

We extent our best thoughts to our graduate Mr Diomedes Phokou and to all our past and future graduates.

Following is the certificate to a graduate of the MA Education programme sent by KY.S.A.T.S.

1