Το Ερευνητικό Κέντρο Alexander-Alexander College, παρουσιάζει την δεύτερη ετήσια έρευνα για την οικονομική ανάπτυξη και την τεχνολογία στην Λάρνακα. Η έρευνα επικεντρώνεται στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Καταγράφει τις οικονομικές τους επιδόσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, την χρήση τεχνολογίας και αποτιμά τον ρόλο του χρηματοπιστωτικού τομέα και κρατικών προγραμμάτων στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και προϊόντων τους.

Συνοδεύεται από την εκτίμηση για την σημασία των συνεργιών για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και προτείνει την δημιουργία ενός νέου θεσμικού εργαλείου συνεργασιών.

Η Έρευνα εκπονήθηκε από του Ερευνητικό Κέντρο Alexander, τους κλάδους Business Administration & Finance και ΜΒΑ του Alexander College τον Νοέμβριο 2016, με την ευγενική υποστήριξη της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, του ΕΒΕΛ Λάρνακας, της ΠΟΒΕΚ και του Δήμου Λάρνακας.

Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της πολιτικής της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κράτους, των χρηματωπιστωτικών οργανισμών, των επιχειρήσεων και των ερευνητών στον τομέα της οικονομικής δραστηριότητας. Είναι η πρώτη έρευνα στον τομέα της οικονομικής δραστηριότητας και τεχνολογίας των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Επαρχία Λάρνακας.

Θα παρουσιαστεί στις 7 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 6:00μμ σε εκδήλωση στο Alexander College και τα αποτελέσματα της είναι σημαντικά για ολόκληρη της Λάρνακα.