Το Alexander College επισκέπτονται τακτικά καθηγητές και μέλη της Διεύθυνσης του University of the West of England, Bristol(UWE Bristol).

Αυτή τη φορά το Alexander College στη Λάρνακα επισκέφθηκαν οι Dr. Lachmi Singh-Rodrigues και Mrs Evadne Grant στο πλαίσιο της διαρκούς αξιολόγησης του περιεχομένου και επιπέδου σπουδών του κλάδου Νομικής. Ο κλάδος ολοκληρώνεται μόνο σε τρία χρόνια σπουδών και οι απόφοιτοι αποκτούν αναγνωρισμένο πτυχίο του UWE Bristol.

Ο υπεύθυνος καθηγητής του κλάδου Νομικής στο Alexander College, Μάριος Ανδρέου καθώς και όλοι οι καθηγητές υλοποιούν με επιτυχία τις αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές και στόχους του UWE Bristol, πράγμα το οποίο πιστοποιεί το ψηλό επίπεδο του εκπαιδευτικού μας ιδρύματος.