Το Alexander College/UWE Bristol σε συνεργασία με το Europass και προσφέρει στους φοιτητές του τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το δικό τους ελκυστικό βιογραφικό σημείωμα με βάσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σε μια εποχή όπου η ανεργία βρίσκεται στα ύψη, η ανταγωνιστικότητα στην εύρεση εργασίας είναι μεγάλη. Οι εργοδότες δίδουν τεράστια σημασία στα βιογραφικά σημειώματα. Ως εκ τούτου, πρέπει να είναι σωστά δομημένα και ελκυστικά.

Με τη δωρεάν συμμετοχή τους σε εργαστήριο που θα γίνει στο Alexander College, την Πέμπτη 14 Μαΐου 2015, στις 9:30 πμ, οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το δικό τους «δυνατό» βιογραφικό σημείωμα.

Το Europass θέτει ως στόχο να βοηθήσει τους πολίτες να παρουσιάσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους με τρόπο αποτελεσματικό.

Οι φοιτητές του Alexander College, έχουν την ευκαιρία μέσα από αυτό το εργαστήριο, να δημιουργήσουν το δικό τους βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους δοθούν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.

Το Alexander College/UWE Bristol με αυτή του συνεργασία αποδεικνύει ακόμα μια φορά ότι ενδιαφέρεται για την επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών του και μεριμνά έτσι ώστε να τους δώσει τα καταλληλότερα εφόδια για να βγουν στην αγορά εργασίας.

Απαραίτητη η κράτηση για τη συμμετοχή σας. Επικοινωνήστε με το Γραφείο Τύπου του Alexander College και επιβεβαιώστε τη θέση σας.