Το σεμινάριο Οργάνωσης και Διαχείρισης θέτει σαν βασική ανάγκη την μάθηση των κυριότερων θεμάτων οργάνωσης γραφείου. Πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση της γραμματειακής υποστήριξης. Επίσης σκοπός είναι να παρουσιάσει τη σύγχρονη μορφή οργάνωσης γραφείου, με τη χρήση της τεχνολογίας, τη σωστή διαχείριση του χρόνου και τον έλεγχο του στρες. Αφετέρου, να αναπτύξει τις δεξιότητες και τις ικανότητες επικοινωνίας των στελεχών και να τονίσει την σημασία της ορθής επικοινωνίας με προϊσταμένους, πελάτες, συνεργάτες και συναδέλφους τόσο γραπτά όσο προφορικά και ηλεκτρονικά. Αντίστοιχα, ο σπουδαστής θα αποκτήσει πλήρη και σαφή ενημέρωση για τις εξελίξεις στην τεχνολογία και ειδικότερα των προγραμμάτων που προτιμώνται και χρησιμοποιούνται στην οργάνωση γραφείου.

Μεταξύ άλλων το σεμινάριο μας προσφέρει τη δυνατότητα για:

  • Διαχείριση και Οργάνωση Γραφείου
  • Ψηφιακό Γραφείο
  • Ενίσχυση υφιστάμενων δεξιοτήτων
  • Κατανόηση Οικονομικών Δεδομένων (Budgeting)
  • Αποτελεσματική Γραπτή και Προφορική Επικοινωνία

09/10 & 16/10/2017Ημέρα : Δευτέρα 

στις : 8:30-15:30 

Χώρος διεξαγωγής: Alexander College, Λάρνακα

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • Γραμματειακούς Λειτουργούς
  • Υπεύθυνους Γραφείου
  • Διοικητικούς Λειτουργούς

Κόστος συμμετοχής για κάθε άτομο : €180 + Φ.Π.Α

Αξία Επιχορήγησης για κάθε άτομο απο ΑνΑΔ  144

Πληρωτέο κόστος συμμετοχής για κάθε άτομο – 36 + ΦΠΑ (34,20).

Προσφέρονται 8 θέσεις εντελώς δωρεάν για ανέργους που πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ. 

Εκπαιδεύτρια-Ασπασία Σιμιλλίδου

Η Ασπασία είναι εγκεκριμένη εκπαιδεύτρια από την ΑΝΑΔ και σύμβουλος σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας και Ηγεσίας Έχει 10 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση και στη συμβουλευτική. Είναι επίσης λέκτορας στο UCLan Cyprus.Είναι κάτοχος PhD & μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα ανθρώπινου δυναμικού και πτυχίου στο Μάρκετινγκ.Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στον τύπο. Έχει στο ενεργητικό της μια ακαδημαϊκή δημοσίευση σε βιβλίο που αφορά την εργασιακή ψυχολογία και βρίσκεται στη διαδικασία της δεύτερης.

Τo πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ θα    τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.