Ευρήματα της έρευνας για την οικονομική ανάπτυξη σε σχέση με την τεχνολογία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Επαρχία Λάρνακας

http://alexander.ac.cy/wp-content/uploads/2017/01/erevna-volume-2-no-comment.pdf

You may also like

Visit from Marcin Krupski through Erasmus+ Programme
Presentation on Foreign Direct Investment a comparative Analysis
Welcome to Alexander College – Erasmus+ Programme