Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ο Δήμος Λάρνακας, τα Διαρθωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, με τη στήριξη του Alexander College/University of the West of England διοργάνωσαν στο Θέατρο του Alexander College στη Λάρνακα, ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λάρνακας», η οποία ξεκίνησε στις 9:00 το πρωί και ολοκληρώθηκε στις 2:00 το μεσημέρι.

Το Alexander College/UWE Bristol στα πλαίσια του κοινωνικού έργου που παράγει στηρίζει τέτοιου είδους εκδηλώσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Συντοντιστής της εκδήλωσης ήταν ο Δρ. Λουκάς Δημητρίου, Συγκοινωνιολόγος, Λέκτορας στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Λουρουτζιάτης, Δήμαρχος Αραδίππου κ. Ευάγγελος Ευαγγελίδης, Δήμαρχος Λειβαδιών κ. Μάριος Αρμένης και Δήμαρχος Δρομολαξιάς – Μενεού κ. Κύπρος Ανδρονίκου.

Η ημερίδα σηματοδοτούσε την έναρξη της διαδικασίας για την ετοιμασία του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την ευρύτερη αστική περιοχή της Λάρνακας. Σκοπός ήταν η ενημέρωση για την αναγκαιότητα ανάπτυξης Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της ημερίδας οι παρευρισκόμενοι αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τους στόχους που έθεσαν για την ανάπτυξη του Σχεδίου.