Η επιστημονική έρευνα για τις «Δημόσιες Συμβάσεις-Νομοθετικό Πλαίσιο και η Εφαρμογή του στην Κύπρο», την οποία διεξάγει η Ερευνητική Επιτροπή Φοιτητών Νομικής του κλάδου LLB Law University of the West of England (Alexander College) και το Ερευνητικό Κέντρο Alexander,  συνεχίστηκε με την συνέντευξη και συλλογή δεδομένων από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Η Ερευνητική Επιτροπή συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Αναθεωρητική Αρχής Προσφορών κα Έφη Παπαδοπούλου (πρώην Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου) και τον Γραμματέα της Αρχής Δρ Σοφοκλή Ιουλιανού και με την μέθοδο του ημιδομημένου ερωτηματολογίου συνέλεξε δεδομένα σχετικά με την επάρκεια του Νομοθετικού Πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις, την εφαρμογή του από τις Αναθέτουσες Αρχές,  τις αποφάσεις από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών σχετικά με προσφυγές και αιτήσεις προσωρινών μέτρων από μέρους ενδιαφερόμενων φορέων.

Ορισμένα από τα στοιχεία που καταδεικνύει η έρευνα είναι ότι με βάση τα εργαλεία που έχουν στη διάθεση τους οι εμπλεκόμενες ανεξάρτητες αρχές (Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Ελεγκτική Υπηρεσία, Λογιστήριο της Δημοκρατίας) ο έλεγχος στην εφαρμογή του πλαισίου Δημόσιων Συμβάσεων είναι επιτυχημένος αλλά μπορεί με την προσθήκη μέσων, τεχνογνωσίας, και τη ρύθμιση νομοθετικών κενών να γίνει πιο αποτελεσματικός ώστε να εξασφαλίζεται η χρηστή διοίκηση, η αρχή της μη διάκρισης, η διαφάνεια, ο καλύτερος έλεγχος και η ταχεία εξέταση προσφυγών και υποθέσεων.

Η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι. Υποστηρίζεται με την ευγενική χορηγία των Δικηγορικών Συλλόγων Αμμοχώστου και Λάρνακας.

Μέσα από την Ερευνητική Επιτροπή, η φοιτητές υπό την καθοδήγηση ερευνητών και ακαδημαϊκών διδάσκονται στην πράξη αρχές και μεθόδους στην έγκυρη και με κοινωνικό αντίκτυπο επιστημονική έρευνα.

Η ίδρυση και λειτουργίας της Ερευνητικής Επιτροπής Φοιτητών συνιστά πρωτοποριακό εγχείρημα για τα κυπριακά δεδομένα και αποσκοπεί στην εκπαίδευση και διάχυση της ερευνητικής κουλτούρας.