Δυνατό ξεκίνημα, νέα προοπτική όλοι μαζί για τη μείωση της ανεργίας

Η οικονομική και κατ’ επέκταση κοινωνική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας με αιχμή την υψηλή ανεργία δημιούργησε την αναγκαιότητα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών απασχόλησης για άμβλυνση του φαινόμενου της ανεργίας.

Η καινοτόμος ακαδημία Άλφα Εργασία έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό όσον αφορά την πρακτική στήριξη και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από τη στοχευμένη εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και κατ’ επέκταση την απασχόληση.

Με συντονισμένη δράση και σύνθεση δυνάμεων από την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα, το κεντρικό κράτος και άλλους φορείς αναλαμβάνεται μια δυναμική πρωτοβουλία για αξιοποίηση της δημιουργικότητας και ικανότητας των ανέργων.

Αυτή η καινοτόμος προσπάθεια μέσα από την ακαδημία Άλφα Εργασία θα ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό την επιχειρηματικότητα και απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού για οικονομική και κοινωνική συνοχή ευημερίας και ανάπτυξης.

«Έξυπνη» βραχεία εκπαίδευση και κατάρτιση για την εξειδίκευση των ανέργων.

Το Επιχειρείν Δράση – ΚΕΑ associatememberBusinessAngelsEurope και το ΑlexanderCollege/ UniversityoftheWestofEngland με τη δημιουργία της καινοτόμου ακαδημίας Άλφα Εργασία έχουν ως αποστολή και στόχο την καθιέρωση της «έξυπνης» βραχείας εκπαίδευσης και κατάρτισης για άμβλυνση του τεράστιου προβλήματος της υποαπασχόλησης μέσα από την αυτοαπασχόληση (καινοτομία-νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα) και την εξειδίκευση των ανέργων σε νέους επαγγελματικούς τομείς που έχει άμεση ανάγκη η αγορά εργασίας εγκαινιάζοντας το σχέδιο ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ

1. Ακαδημία Καινοτομίας

Προώθηση της ενεργούς συμμετοχής και συνεργασίας για την ανάπτυξη νέων ιδεών, προτάσεων και εισηγήσεων για καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες που μπορεί να αξιοποιήσει άμεσα η επιχειρηματική κοινότητα

Μέσα από την ακαδημία καινοτομίας και επιχειρηματικής ιδέας αναπτύσσεται η έρευνα για την πρακτική υλοποίηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών που μπορεί άμεσα να χρησιμοποιήσει η παραγωγική διαδικασία.

2. Ακαδημία Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Ίδρυση νέων επιχειρήσεων με πρωταρχικό σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικής ευκαιρίας μέσα από την αξιολόγηση και πρακτική στήριξη καινοτόμων και ευρηματικών ιδεών.

Επιδίωξη είναι η ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής απασχόλησης με την παροχή εξειδικευμένων επιχειρησιακών δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και η ίδρυση νέων παραγωγικών μονάδων.

3. Ακαδημία Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Η Γυναικεία Επιχειρηματικότητα σηματοδοτεί μια νέα λαμπρή πορεία οικονομικής ανάτασης και κοινωνικής ανάπτυξης.

Επιδίωξη είναι η πλήρης θεωρητική και πρακτική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών έως 55 ετών προκειμένου να ενσωματωθούν στον επιχειρηματικό κορμό προκειμένου να συμβάλουν αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Αποστολή και στόχος είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προωθεί πρακτικά και αποτελεσματικά τη γυναικεία επιχειρηματικότητα μέσα από την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνογνωσία.

4. Σχέδιο Αρισταίος – Κόμβος Εργασιακής Δικτύωσης

Φιλοδοξία μας είναι μέσα από τη βραχεία « έξυπνη» εξειδίκευση να μειωθεί η ανεργία στη χώρα μας επιδιώκοντας τη διαχρονική εργοδότηση των νέων, των γυναικών, των νέων πτυχιούχων και των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς επίσης των ευάλωτων ομάδων ανέργων.

Στόχος είναι η χάραξη μίας νέας πολιτικής που έχει ως άξονα την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων μέσα από την εκπαίδευση, την εξειδίκευση και κατάρτιση που να προωθεί το ανενεργό ανθρώπινο δυναμικό στη μόνιμη εργοδότηση.

Μέσα από τον κόμβο εργασιακής δικτύωσης θα προωθείται αποτελεσματικά η διασύνδεση των ανέργων με εργοδότες προωθώντας έτσι την άμεση απασχόληση τους.

Οι άνεργοι μέσα από τη νεοεισερχομένη βραχεία εκπαίδευση και « έξυπνη» εξειδίκευση και με την πρακτική βοήθεια συμβούλων καθοδήγησης που εστιάζουν την προσοχή τους στον άνθρωπο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθώς επίσης στις ικανότητες, τις ιδέες και τα όνειρα του προσφέρεται μια άμεση διέξοδος από την ανεργία και την περιθωριοποίηση στην οικονομική και κοινωνική ανάταση τους.