Το Alexander College/UWE προσφέρει κάθε χρόνο υποτροφίες σε απόφοιτους μαθητές Λυκείων για τις προπτυχιακές τους σπουδές.

Το έντυπο για αίτηση χορήγησης υποτροφίας μπορείτε να το λάβετε αφού επικοινωνήσετε με το Λύκειο στο οποίο φοιτήσατε. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • 18 και άνω στο Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή άλλου ισοδύναμου προσόντος
  • Ενδεικτικό πιστοποιητικό της Αγγλικής γλώσσας, όπως το GCE O Level με βαθμό «C» και άνω, IELTS με βαθμό «6.0» και άνω
  • Ένα βιογραφικό σημείωμα
  • Portfolio με δείγματα δουλειάς του φοιτητή (όπου χρειάζεται)
  • Πιστοποιητικά βραβείων, αριστείων ή άλλων διακρίσεων
  • Δυο συστατικές επιστολές
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 25η Αυγούστου 2015. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές από το διοικητικό συμβούλιο του Alexander College. Η επιλογή των υποψηφίων για χορήγηση υποτροφίας βασίζεται σε εισηγήσεις επιτροπών ακαδημαϊκών συμβούλων και επικυρώνεται από το διοικητικό συμβούλιο του κολεγίου. Σημειώνουμε ότι εξαιρείται το ποσό εγγραφής των €1,000 από το 50% που θα δοθεί για την κάθε υποτροφία. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 10 Σεπτεμβρίου 2015 και τότε θα ειδοποιηθούν και οι υποψήφιοι φοιτητές.