Ευχαριστώ τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διευθυντή για την πρόσκληση να χαιρετίσω τα εγκαίνια του ερευνητικού κέντρου Αlexander.

Σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας η οποία θα συμβάλει πολλαπλά στην ανάπτυξη τόσο της πόλης και επαρχίας Λάρνακας όσο και Παγκύπρια.

Θα έλεγα ειδικά της επαρχίας για ανάπτυξη της υπαίθρου, προώθηση της απασχόλησης και συγκράτησης του πληθυσμού που σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο της εγκατάλειψης, της αποψίλωσης και του μαρασμού

Η οικονομική επιβίωση μέσα στις σημερινές ανταγωνιστικές συνθήκες που επέβαλε η παγκοσμιοποίηση, προϋποθέτει καινοτόμες δράσεις, πλήρη αξιοποίηση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας, με σεβασμό στο περιβάλλον, στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

Στις σημερινές συνθήκες του παγκόσμιου ανταγωνισμού η μελέτη και έρευνα πριν επιχειρηθεί οποιαδήποτε εμπορική ή βιομηχανική δραστηριότητα είναι άκρως επιβεβλημένη.

Το στίγμα και ο χαρακτήρας του Κέντρου, όπως διαγράφεται μέσα από τους στόχους του, καταδεικνύει ότι προτίθεται να διαδραματίσει ρόλο ευρύτερο μέσα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι στους τομείς της τέχνης, του πολιτισμού και των διεθνών σχέσεων.

Η προαγωγή των τομέων αυτών θα καλλιεργήσει τη φιλία και την ειρηνική συνύπαρξη με άλλους λαούς που θα αποτελέσουν το θεμέλιο για πρόοδο και προκοπή

Ιδιαίτερα χαιρετίζω την πρόθεση του κέντρου για συνεργασία με τις άλλες κοινότητες του τόπου μας η οποία μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους και σε πολλά επίπεδα και θα προλειάνει το έδαφος για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος που θα φέρει την ειρήνη και την ευημερία στο λαό μας.

Εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία στις εργασίες σας και ευόδωση των στόχων που θέσατε.

Θα σας παρακολουθούμε από κοντά και είμαστε ση διάθεση σας για κάθε συνεργασία.