Το Alexander College ανακοινώνει ότι ξεκινά η περίοδος εγγραφών για το πρόγραμμα «Πιστοποιητικό Δημοσιογραφίας», το πρώτο και μοναδικό σήμερα αξιολογημένο και πιστοποιημένο (από τον ΔΙ.Π.Α.Ε) πρόγραμμα αυτού του κύκλου σπουδών. 

Τα μαθήματα διδάσκονται στα Ελληνικά, από έμπειρους καθηγητές – δημοσιογράφους με πολυετή επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία. Είναι απογευματινά και ξεκινούν τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Οι σπουδαστές λαμβάνουν κρατική χορηγία, το ποσό της οποίας ανέρχεται μέχρι και τις €3417. 

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει όλα τα βασικά εφόδια στηνμάθηση, κατανόηση και στην εφαρμογή του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, παρέχοντας στους φοιτητές, όλες τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες επιπέδου Πιστοποιητικού στη Δημοσιογραφία.

Το πρόγραμμα εισαγάγει τους φοιτητές σε θεωρητικά και πρακτικά στοιχεία ενός φάσματος του πεδίου της δημοσιογραφίας, τους καταρτίζει σε προσεγγίσεις διαφόρων τύπων ρεπορτάζ, τους παρέχει βασικές μεθοδολογικές γνώσεις για τις τεχνικές στα διάφορα είδη συνεντεύξεων, αναπτύσσει τις ικανότητες της επικοινωνίας και της συνεργασίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα εντός του τομέα και προσφέρει γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία προσαρμογής στις δομές και λειτουργίες των οργανισμών ΜΜΕ, μέσα από προσομοίωση και πρακτική άσκηση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις ικανότητες:

  • να εφαρμόζουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες του χώρου της δημοσιογραφίας
  • να συλλέγουν, να αναλύουν και να συνθέτουν στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με τις μεθόδους και τις τεχνικές της δημοσιογραφικής έρευνας
  • να κατανοούν τις διαδικασίες παραγωγής δημοσιογραφικών κειμένων διαφορετικών ειδών και να παράγουν εργασία στα πλαίσια χρονοδιαγραμμάτων
  • να τηρούν τους κανόνες και τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας
  • να αναγνωρίζουν την αξία χρησιμοποίησης όλων των μέσων και των τεχνολογιών πληροφορίας
  • να περιγράφουν και να εφαρμόζουν σύγχρονες τεχνικές και αρχές σε σχέση με την εκτέλεση του δημοσιογραφικού έργου μέσα στους πραγματικούς επαγγελματικούς χώρους εργασίας 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο 24 532373.