Η εκκίνηση και χρηματοδότηση μιας δικής σας επιχείρησης ή η αναβάθμιση της υφιστάμενης, μπορεί να σας αφορά άμεσα.

Μάθετε για τα Προγράμματα Επιχορήγησης που δίνονται μέσω της ΕΕ και της Κυπριακής Δημοκρατίας που αφορούν άτομα και επιχειρήσεις.