Το Alexander College/UWE Bristol, φιλοξένησε και φέτος στις κτηριακές εγκαταστάσεις του στη Λάρνακα, Σχολικούς Συνοδούς, στο πλαίσιο του “Διήμερου Εκπαιδευτικού”.

Η όλη οργάνωση των σεμιναρίων έγινε σε συνεργασία με το Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας.

Τα σεμινάρια ξεκίνησαν με την κ. Παναγιώτα Χατζηττοφή, Σχολική Ψυχολόγο, στο θέμα “Ο ρόλος των συνοδών στην κοινωνικοποίηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες”.