Σεμινάρια Σχολικών Συνοδών

Το Alexander College/UWE Bristol, φιλοξένησε και φέτος στις κτηριακές εγκαταστάσεις του στη Λάρνακα, Σχολικούς Συνοδούς, στο πλαίσιο του “Διήμερου Εκπαιδευτικού”.

Η όλη οργάνωση των σεμιναρίων έγινε σε συνεργασία με το Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας.

Τα σεμινάρια ξεκίνησαν με την κ. Παναγιώτα Χατζηττοφή, Σχολική Ψυχολόγο, στο θέμα “Ο ρόλος των συνοδών στην κοινωνικοποίηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες”.

You may also like

Visit from Marcin Krupski through Erasmus+ Programme
Presentation on Foreign Direct Investment a comparative Analysis
Welcome to Alexander College – Erasmus+ Programme