Μια σοβαρή ένδειξη της επιστημονικής εγκυρότητας του Ερευνητικού Κέντρου Alexander, αποτελεί η σύμπτωση των αποτελεσμάτων με την Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Πρόσβαση των Επιχειρήσεων στην Χρηματοδότηση (2015). Οι δύο ξεχωριστές έρευνες κατέγραψαν με την ίδια σειρά τα σημαντικότερα προβλήματα των επιχειρήσεων σε μια προσπάθεια να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την βελτίωση της απόδοσης των επιχειρήσεων, ειδικά των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Οι διαφορές των δύο ερευνών με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, υποδεικνύουν τη δύσκολη κατάσταση στην Κύπρο.

What is currently the most important problem your firm is facing?
EU Survey on the Access to Finance of Enterprises (SAFE). 2015EU28Cyprus

2015

Alexander Research Centre 2016
finding customers/κατανάλωση%25%17%15,79%
Competition/αθέμιτος ανταγωνισμός%14%18%28,57%
access to finance/ έλλειψη ρευστότητας%10%25%44,36%
costs of production or labour/ μισθοί%13%9%10,90%
availability of skilled staff or experienced managers%18%7%
regulation%13%8%
Other/άλλο%6%16%0,38%
unweighted number of observations1557996