Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι τα έντυπα αιτήσεων για τη φοιτητική χορηγία θα είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων, το Γραφείο Εξυπηρέτησης στο Υπουργείο Οικονομικών, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, καθώς και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών στη διεύθυνση http://www.mof.gov.cy, από την Δευτέρα  30/3/2015.
Oι φοιτητές μας μπορούν να αποταθούν στην κ. Ελένη Γεωργίου, Γραφείο Φοιτητικών υποθέσεων Alexander College/UWE,  για περισσότερες πληροφορίες και για να προμηθευτούν τα σχετικά έντυπα.

You may also like

Visit from Marcin Krupski through Erasmus+ Programme
Presentation on Foreign Direct Investment a comparative Analysis
Welcome to Alexander College – Erasmus+ Programme