Με την Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου συναντήθηκαν οι Δρ Μάριος Ιωάννου επικεφαλής του Κλάδου Μεταπτυχιακών στην Εκπαίδευση του University of the West of England στο Alexander College και Κώστας Χριστοδουλίδης Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Alexander.

Κατά την συνάντηση έγινε συζήτηση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση στο σχολείο. Αντηλλάγησαν απόψεις για την αμοιβαία συμβολή στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης μέσα από μετρήσιμα στοιχεία ώστε αυτή να συμβαδίζει με τις σύγχρονες συνθήκες. Η  Δρ Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στα προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ενώ από τη δική μας πλευρά κατατέθηκαν ιδέες που αφορούν την μέτρηση της ικανότητας χρήσης της τεχνολογίας από τους μαθητές, ώστε η προσαρμογή της εκπαίδευσης στο σχολείο να συμβαδίζει με τα πραγματικά επίπεδα των νέων.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη θέληση τους για συνέχιση της επικοινωνίας.