«Το Alexander College, μέσα από τις σωστές γνωριμίες και γνώσεις, εντάσσει τους φοιτητές του στο χώρο του επαγγέλματος, πριν ακόμη αποφοιτήσουν».

Οι φοιτητές του κλάδου Νομικής του University of the West of England στο Alexander College, απολαμβάνουν τα προνόμια ενός βρετανικού πανεπιστημίου, χωρίς να φύγουν ποτέ από τον τόπο τους. Μέσα από τη συνέντευξη ο καθηγητής Μάριος Ανδρέου, σκιαγραφεί αυτά τα προνόμια, μιλώντας μόνο με πειστικά επιχειρήματα, όπως θα έκανε κάθε καταξιωμένος δικηγόρος.

Ο Μάριος Αντρέου είναι υπεύθυνος καθηγητής του κλάδου LLB(Hons) Law του University of the West of England στο Alexander College στη Λάρνακα. Διδάσκει Ποινικό Δίκαιο, τομέας στον οποίο στρέφει το ερευνητικό του ενδιαφέρον εδώ και χρόνια. Διετέλεσε, επίσης, καθηγητής του Public Law και Law of Tort του University of Wales, ενώ ο ίδιος είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του University of Wolverhampton, με μεταπτυχιακές σπουδές στο “Cooperate and Commercial Law”. Η ακαδημαϊκή του εμπειρία δεν περιορίζεται εδώ, καθώς είναι ενεργό μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας στον κλάδο Νομικής, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του.

Κ. Αντρέου δώστε μας κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τον κλάδο Νομικής στο Alexander College. Πώς θα περιγράφατε το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών;

Το πρόγραμμα σπουδών LLB Law του University of the West of England(UWE) διακρίνεται κυρίως για την ποιοτική υπεροχή του και από το δεδομένο ότι ολοκληρώνεται μόνο σε 3 ακαδημαϊκά έτη και όχι σε 4. Το πρόγραμμα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του Δικηγορικού Συμβουλίου(Law Society) του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας(Quality Assurance Agency) στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Το Alexander College προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους φοιτητές του, οι οποίοι αποκτούν πτυχίο αγγλικού πανεπιστημίου χωρίς να φύγουν ποτέ από τον τόπο τους. Η εμπειρία μου, μου επιτρέπει να γνωρίζω πολύ καλά τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι απόφοιτοι του κλάδου και διαβεβαιώνω ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών βοηθά τους φοιτητές να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, προετοιμάζοντάς τους κατάλληλα για να επιτύχουν στο χώρο, χτίζοντας μια λαμπρή καριέρα.

Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι τα βασικά προσόντα ενός νέου δικηγόρου;

Ένας νέος δικηγόρος, απαιτείται με την ολοκλήρωση των σπουδών του να έχει κάποιες δεξιότητες, πέραν της κλίσης του και της εμπειρίας που θα αποκτήσει. Καλείται να κατέχει γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες για να προσφέρει στους ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα νομική βοήθεια και καθοδήγηση. Ως εκ τούτου, ένας νέος δικηγόρος πρέπει πρώτα να κατανοήσει και έπειτα να εφαρμόσει τους νόμους, έτσι ώστε εν τέλει να επιλύσει το πρόβλημα. Επιπλέον, κάτι που εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι ο φοιτητής που προτίθεται να εργαστεί ως δικηγόρος, να αναπτύξει τις επικοινωνιακές ικανότητές του, τόσο τις γραπτές, όσο και τις προφορικές. Ακόμη, πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες οργανωτικές δεξιότητες για να διαχειρίζεται σωστά το χρόνο του, βάζοντας προτεραιότητες στην επίλυση προβλημάτων. Τέλος, πρέπει πάνω απ’ όλα να είναι υπεύθυνος, ακέραιος και ηθικός. Αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν τη βάση στην ανάπτυξη μιας γόνιμης σχέσης μεταξύ δικηγόρου – πελάτη.

Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει η εξασφάλιση πτυχίου Νομικής του University of the West of England;

Ο κλάδος LLB(Hons) Law στο Alexander College λειτουργεί με τη μέθοδο franchise. Οι φοιτητές ακολουθούν το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα σπουδών του UWE στο Bristol. Λαμβάνοντας υπόψη τα κυπριακά δεδομένα θεωρώ πολύ σημαντικό ότι οι σπουδές ολοκληρώνονται σε 3 έτη και όχι σε 4. Οι απόφοιτοι λαμβάνουν πλήρεις απαλλαγές από το Bar Standards Board(BRB) του Ηνωμένου Βασιλείου και από το Solicitors Regulation Authority(SRA). Ακόμη, ο απόφοιτος μπορεί να καταθέσει το πτυχίο του στο Δικηγορικό Σύλλογο της Κύπρου, χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Γενικά, το Alexander College φροντίζει να εντάσσει τους φοιτητές του στο χώρο του επαγγέλματός τους, πριν ακόμη αποφοιτήσουν, ενισχύοντάς τους με τις απαραίτητες γνωριμίες, παράλληλα με τις γνώσεις. Αυτό λειτουργεί ως εχέγγυο στη μελλοντική εργοδότησή τους.

Πέραν της θεωρίας, οι σπουδές Νομικής του UWE καλύπτουν και το πρακτικό μέρος;

Αδιαμφισβήτητα αναγνωρίζεται η σημασία του πρακτικού μέρους σε κάθε πρόγραμμα σπουδών. Άλλωστε, αυτός είναι και ο λόγος που οι μέθοδοι εξέτασης  των φοιτητών ποικίλουν. Σ’ αυτές μπορείτε να συμπεριλάβετε την έρευνα, την πρακτική εφαρμογή των δεξιοτήτων που απέκτησαν, τις παρουσιάσεις, καθώς και τη δημιουργία χαρτοφυλακίου. Οι σπουδαστές καλούνται να αναλύουν σενάρια ή να ερευνούν ζητήματα η επίλυση των οποίων απαιτεί την εφαρμογή της νομοθεσίας, χρησιμοποιώντας πειστικά επιχειρήματα. Ακόμη, ενθαρρύνονται να παραστούν στο δικαστήριο και να προβληματιστούν για το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης υπόθεσης που ερευνούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι φοιτητές συμμετέχουν σε «σκηνοθετημένες» δίκες, με στόχο να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις τους μέσα στην τάξη.

Πώς θα περιγράφατε τη συνεργασία του Alexander College με το UWE;

Το Alexander College ξεκίνησε τη συνεργασία του με το UWE το 2012. Έκτοτε, παραδίδει πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών του UWE. Οι συνεργάτες μας, λοιπόν, διακρίνονται κυρίως για τον επαγγελματισμό τους και την αδιάκοπη προσπάθειά τους να διατηρήσουν την ποιοτική υπεροχή των τίτλων σπουδών που προσφέρουν. Η επικοινωνία των ακαδημαϊκών του Alexander College, με τους αντίστοιχους στο Bristol είναι άμεση και εποικοδομητική, οδηγώντας στην απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας μάθησης. Η μέχρι τώρα άψογη συνεργασία μεταξύ του διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού των δύο ιδρυμάτων προσφέρει μόνο θετικά αποτελέσματα στους φοιτητές του Alexander College, οι οποίοι απολαμβάνουν στην Κύπρο τα προνόμια ενός αγγλικού πανεπιστημίου.

Ένας απόφοιτος του συγκεκριμένου κλάδου, μπορεί εύκολα να κερδίσει μία θέση στην αγορά εργασίας στην Κύπρο;

Πολλοί απόφοιτοι χρησιμοποιούν το πτυχίο Νομικής ως εφαλτήριο για να εισχωρήσουν στο επάγγελμα. Το πτυχίο προσφέρει τη δυνατότητα στο άτομο να ιδιωτεύσει, αφού περάσει τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου, ανοίγοντας το δικό του δικηγορικό γραφείο ή να ακολουθήσει νομική σταδιοδρομία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Στην πραγματικότητα ο απόφοιτος νομικής διαθέτει πολλές επιλογές σταδιοδρομίας, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του και τη διαθεσιμότητα στην αγορά εργασίας. Εταιρείες και οργανισμοί σε τοπικό επίπεδο ή διεθνώς προσλαμβάνουν κατόχους πτυχίου Νομικής, οι οποίοι έχουν πολλά να προσφέρουν εάν αξιοποιήσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Τολμώ να πω ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο επηρεάζεται λιγότερο από την οικονομική κρίση – σε σχέση με τα υπόλοιπα – λόγω της σημαντικότητας του ρόλου που διαδραματίζει ο Δικηγόρος στην κοινωνία μας.