Το εκπαιδευτικό ίδρυμα Alexander College και ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός REACTION ανακοινώνουν την έναρξη της στενής συνεργασίας τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα για τους νέους της Κύπρου.  Κοινός στόχος η ευημερία, η ανάπτυξη και η εκπαίδευση της κυπριακής νεολαίας. Ειδικότερα στους τομείς της οδικής ασφάλειας, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αλλά και της γενικότερης εκπαίδευσης των νέων ανθρώπων έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται σημαντικές δράσεις και προγράμματα σε συνεργασία των δυο φορέων.

Το Alexander College, διανύει πλέον την τρίτη δεκαετία του και πρώτιστος πλέον σκοπός του είναι να διευρύνει και να ενισχύσει τις δράσεις και ενέργειές του, εφαρμόζοντας πολιτική προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο και κυρίως προς τη νεολαία μας.

Το ακαδημαϊκό ίδρυμα, με κτηριακές εγκαταστάσεις σε Λάρνακα και Πάφο, προσφέρει πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς κλάδους σπουδών, αναπτύσσοντας σπουδαίες συνεργασίες με πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Έτσι, αφενός μειώνει τα χρόνια σπουδών (από 4 σε μόλις 3 χρόνια σπουδών για τα πτυχία), αφετέρου δε ελαχιστοποιεί το κόστος σπουδών.

Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός REACTION αποτελείται από την Μονάδα Δημόσιας Ασφάλειας & Υγείας, την Μονάδα Οδικής Ασφάλειας, την Μονάδα Περιβαλλοντικών Μελετών και Πράσινης Ανάπτυξης, την Μονάδα Ψηφιακής  Πολιτικής, Εκπαίδευσης & Διακυβέρνησης καθώς και το Περιφερειακό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων & Καταστροφών. Έχει αναπτύξει ισχυρές συνεργασίες στους τομείς δραστηριοποίησης του σε τοπικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ο Οργανισμός αλλά και οι δράσεις του έχουν τιμηθεί με πολλά βραβεία σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
REACTION