Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας Σχεδίου Δανειοδότησης για Επαγγελματική Δραστηριοποίηση Νέων Επιστημόνων.

Τα ποσά των επαγγελματικών δανείων θα παραχωρούνται με κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα και θα μπορούν να ανέλθουν μέχρι €25.000 για νέους επιστήμονες μέχρι 40 ετών.

Το Σχέδιο απευθύνεται σε δικαιούχα πρόσωπα, νέους επιστήμονες που πρόκειται να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση και το δάνειο που θα παραχωρείται θα αφορά την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού για την άσκηση του επαγγέλματος του αιτητή.

http://www.kentrikosforeas.org.cy/index.php/announcements/20-ann-07