Προκήρυξη μίας θέσης για παραχώρηση υποτροφίας

«Τάσου Μητσόπουλου».

 Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Alexander College/University of the West of England ανακοινώνει ότι, στην έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μετά τον ξαφνικό θάνατο του Υπουργού Άμυνας Τάσου Μητσόπουλου, αποφασίστηκε ομοφώνως όπως,  από την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-15, καθιερώνεται η παραχώρηση υποτροφίας «Τάσου Μητσόπουλου», ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στο πρόσωπο του εκλιπόντος, στο έργο του, καθώς και στην οικογένειά του.

Η υποτροφία «Τάσου Μητσόπουλου» θα δίδεται σε υποψήφιο φοιτητή που πληροί τα κριτήρια για παραχώρηση υποτροφίας και υποβάλει αίτηση σε οποιοδήποτε πτυχιακό κλάδο του University of the West of England, ο οποίος πραγματοποιείται στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Alexander College στη Λάρνακα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι πτυχιακές σπουδές να αφορούν την ολοκλήρωση του 1ου πτυχίου του υποψηφίου.

Η φιλοσοφία της συγκεκριμένης υποτροφίας βασίζεται στο δεδομένο ότι θα παραμείνει άσβεστη η μνήμη του Υπουργού Άμυνας Τάσου Μητσόπουλου, ενώ παράλληλα θα δώσει την ευκαιρία σ’ ένα άριστο φοιτητή να ολοκληρώσει τις σπουδές του στον κλάδο που επιθυμεί, χωρίς την καταβολή διδάκτρων. Τέλος, η προκήρυξη εμπίπτει στα πλαίσια διεύρυνσης του κοινωνικού ρόλου του κολλεγίου, το οποίο δεν επιθυμεί να παραμείνει αμέτοχο στις οικονομικές δυσκολίες που βιώνει ο τόπος μας.