Το AlexanderCollegeπροσφέρει την δυνατότητα διεκδίκησης τεσσάρων υποτροφιών στο αξιολογημένο-πιστοποιημένο από τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με Ειδικότητες στις Δημόσιες Συμβάσεις και στην Διαχείριση (https://alexander.ac.cy/courses/postgraduate-2/mba-with-specializations-in-management-procurement/). Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα στην Κύπρο που προσφέρει πιστοποιημένες σε μεταπτυχιακό επίπεδο γνώσεις και δεξιότητες στις  Δημόσιες Συμβάσεις.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε στελέχη της ευρύτερης δημόσιας υπηρεσίας, με τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία, μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.  οι οποίοι πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια. Οι υποτροφίες αφορούν στην  νέα περίοδο έναρξης του προγράμματος στις 4 Φεβρουαρίου 2019 και καλύπτουν το 15% των διδάκτρων (από €6,950 σε €5,900). Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα διεκδίκησης της κρατικής φοιτητικής χορηγίας που μπορεί να φτάσει μέχρι €3,420.

Κριτήρια Εισδοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου. Επιπλέον, απαιτείται συστατική επιστολή από ένα εργοδότη ή ανώτερο  ή μία συστατική επιστολή από ακαδημαϊκό. Δεκτές μπορεί να γίνουν αιτήσεις από άτομα που δεν κατέχουν πρώτο τίτλο σπουδών αλλά διαθέτουν αποδεδειγμένη 5ετή επαγγελματική εμπειρία.

Αιτήσεις αποστέλλονται στο https://alexander.ac.cy/apply-now/με υποσημείωση από τον αιτητή «Υποτροφίες MBA-ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.» και στο info@alexander.ac.cy. Για πληροφορίες 24-532373.