Το Alexander College/University of the West of England έχει εκκινήσει τη συνεργασία του με φροντιστήρια που παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε μαθητές.

Στα πλαίσια αυτά μια κοινή ακαδημαϊκή επιτροπή αποτελούμενη από το Alexander College/UWE και κάθε συνεργαζόμενο Εκπαιδευτήριο θα αξιολογεί σε σταθερή βάση τους ενδιαφερόμενους μαθητές και αυριανούς φοιτητές από την άποψη της χορήγησης υποτροφιών.

Στην παρούσα φάση το Ακαδημαϊκό μας ίδρυμα συνεργάζεται με τα φροντιστήρια Y.Laouris Informatique στην Πάφο και τα φροντιστήρια Α.Γ. Γαβριήλ στην Λάρνακα παρέχοντας στη βάση της υψηλής επίδοσης και των κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων μια πλήρη υποτροφία και τέσσερις υποτροφίες της τάξης του 25% σε κάθε φροντιστήριο ξεχωριστά για το έτος 2016-17.

Η πολιτική μας αυτή σχετίζεται με την παρεχόμενη υψηλής ποιότητας, τριτοβάθμια εκπαίδευση που παρέχει το ίδρυμα μας σε συνεργασία με το University of the West of England σε σειρά πτυχίων.

Καλή χρονιά σε όλους τους μαθητές και φοιτητές.