Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Alexander College/University of the West of England ανακοινώνει ότι, στην τελευταία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε αποφασίστηκε όπως, την ακαδημαϊκή χρονιά 2015 – 16, θα προστεθεί ακόμα μία επιπλέον υποτροφία (με ειδικά κριτήρια), πέραν των καθιερωμένων υποτροφιών.

Η νέα αυτή υποτροφία θα δίνεται στην υποψήφια φοιτήτρια που πληροί τα κριτήρια για παραχώρηση υποτροφίας και θα υποβάλει αίτηση σε οποιοδήποτε πτυχιακό κλάδο του University of the West of England, ο οποίος πραγματοποιείται στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Alexander College στη Λάρνακα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι πτυχιακές σπουδές να αφορούν την ολοκλήρωση του 1ου πτυχίου του υποψηφίου. Δικαίωμα αίτησης για αυτή την νέα υποτροφία που έχει προστεθεί θα είναι η νεαρή μητέρα η οποία θα προσκομίσει τα εξής: Α. Βεβαίωση μητρότητας (μητέρα μέχρι 30 ετών) Β. Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας

Όροι και προϋποθέσεις

  • Να είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου.
  • Να μην έχει ολοκληρώσει σπουδές σε οποιοδήποτε άλλο πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Κύπρου ή του εξωτερικού.
  • 18 και άνω στο Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή άλλου ισοδύναμου προσόντος.
  • Ενδεικτικό πιστοποιητικό της Αγγλικής γλώσσας, όπως GCEOLevel με βαθμό «C» και άνω, IELTS με βαθμό «6.0» και άνω.
  • Portfolio με δείγμα δουλειάς του φοιτητή (όπου είναι απαραίτητο).
  • Πιστοποιητικά βραβείων, αριστείων ή άλλων διακρίσεων.

Κριτήρια Επιλογής

  • Οικονομικά: Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα.
  • Επίδοση: Βαθμός Απολυτηρίου.
  • Επιτεύγματα: Βραβεία – Διακρίσεις.
  • Προφορική Συνέντευξη.
Η επιλογή των υποψηφίων για χορήγηση της υποτροφίας βασίζεται σε εισηγήσεις επιτροπών ακαδημαϊκών συμβούλων και επικυρώνεται από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του κολλεγίου. Οι υποτροφίες αφορούν το 50% του συνολικού κόστους σπουδών, εξαιρουμένου του ποσού της εγγραφής το οποίο θα δίνεται κατά την εγγραφή του φοιτητή. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από το AlexanderCollege/UWE στη Λάρνακα(δρόμος Αραδίππου), επικοινωνώντας με την κ. Πιερίνα Ρόχας, στον αριθμό 24 532373 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@alexander.ac.cy.