Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Alexander College/University of the West of England ανακοινώνει την προκήρυξη της υποτροφίας «Τάσου Μητσόπουλου», η οποία καθιερώθηκε ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στο πρόσωπο του εκλιπόντος, στο έργο του, καθώς και στην οικογένειά του. Η υποτροφία «Τάσου Μητσόπουλου» δίδεται σε υποψήφιο φοιτητή που πληροί τα κριτήρια για παραχώρηση υποτροφίας και υποβάλει αίτηση σε οποιοδήποτε πτυχιακό κλάδο του University of the West of England, ο οποίος πραγματοποιείται στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Alexander College στη Λάρνακα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι πτυχιακές σπουδές να αφορούν την ολοκλήρωση του 1ου πτυχίου του υποψηφίου. Η φιλοσοφία της συγκεκριμένης υποτροφίας βασίζεται στο δεδομένο ότι θα παραμείνει άσβεστη η μνήμη του Υπουργού Άμυνας Τάσου Μητσόπουλου, ενώ παράλληλα θα δώσει την ευκαιρία σ’ ένα άριστο φοιτητή να ολοκληρώσει τις σπουδές του στον κλάδο που επιθυμεί, χωρίς την καταβολή διδάκτρων. Τέλος, η προκήρυξη εμπίπτει στα πλαίσια διεύρυνσης του κοινωνικού ρόλου του Alexander College. Όροι και προϋποθέσεις
  • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.
  • Να μην έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε οποιοδήποτε άλλο πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Κύπρου ή του εξωτερικού.
  • 18 και άνω στο Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή άλλου ισοδύναμου προσόντος.
  • Ενδεικτικό πιστοποιητικό της Αγγλικής γλώσσας, όπως GCE O Level με βαθμό «C» και άνω, IELTS με βαθμό «6.0» και άνω.
  • Portfolio με δείγμα δουλειάς του φοιτητή (όπου είναι απαραίτητο).
  • Πιστοποιητικά βραβείων, αριστείων ή άλλων διακρίσεων.
Κριτήρια Επιλογής
  • Οικονομικά.
  • Επίδοση: Βαθμός Απολυτηρίου.
  • Επιτεύγματα: Βραβεία – Διακρίσεις.
  • Προφορική Συνέντευξη.
Η επιλογή των υποψηφίων για χορήγηση της υποτροφίας βασίζεται σε εισηγήσεις επιτροπών ακαδημαϊκών συμβούλων και επικυρώνεται από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του κολλεγίου. Περισσότερες πληροφορίες για την εξασφάλιση της υποτροφίας «Τάσου Μητσόπουλου» μπορείτε να λάβετε από το Alexander College στη Λάρνακα(δρόμος Αραδίππου), επικοινωνώντας με την κ. Πιερίνα Ρόχας, στον αριθμό 24 532373.