Το προσεχές Σάββατο πραγματοποιείται το 17ο ετήσιο συνέδριο του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Πλήθος επιστημόνων και ειδικών θα καταθέσει εκτιμήσεις και προτάσεις με επίκεντρο το Δημόσιο Σχολείο και τη Βελτίωση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων.

Στη θεματική για τις Διδακτικές Προσεγγίσεις θα παρουσιάσει μελέτη ο Δρ Νίκος Καρφάκης, Alexander College με τίτλο «Διεπιστημονικότητα: Μία ιστορική και κριτική ματιά».

Το συνέδριο είναι ολοήμερο, ξεκινά στις 9:00πμ και ολοκληρώνεται στις 5:00μμ στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.