Το Ερευνητικό Κέντρο Alexander ολοκληρώνει φέτος 5 χρόνια λειτουργίας, διεξάγοντας έρευνες που έχουν εφαρμογές στην ανάπτυξη της κοινωνίας.

Η γέννησή του συνδέθηκε με την ανάγκη της ενδυνάμωσης της ερευνητικής κουλτούρας με αποτελέσματα που να είναι χρήσιμα και ωφέλιμα για την κοινωνία.

Μία από τις κεντρικές επιδιώξεις παραμένει ο σταθερός βηματισμός στην κατεύθυνση της ολόπλευρης ανάπτυξης της επαρχίας της Λάρνακας.

Οι έρευνες του Ερευνητικού Κέντρου Alexander, συνεισφέρουν στην εμβάθυνση της μελέτης θεμάτων ή προβλημάτων που δεν έχουν επαρκώς απασχολήσει την κυπριακή κοινωνία και πολιτεία. Σκοπός, επίσης, είναι η εφαρμογή προτάσεων που συμβάλλουν στην απάμβλυνση ή επίλυση τους.