Ο Διευθυντής του ακαδημαϊκού ιδρύματος Alexander College κ. Άντης Λόππας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας κ. Γιώργος Γεωργίου, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέσεων προς αμοιβαίο όφελος και προς όφελος της κοινωνίας.

Αντικείμενο του Μνημονίου είναι αφενός η ανάπτυξη και διάδοση στους νέους ανθρώπους των αξιών και ιδανικών του αθλητικού πνεύματος, αφετέρου δε, η στήριξη των αθλητικών δραστηριοτήτων, ως μέσου κοινωνικοποίησης.

Μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών συμφωνήθηκε η παροχή υποτροφιών με στόχο την ανάπτυξη και προαγωγή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ποδηλάτες μέλη της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις επιδόσεις τους.

Επιπλέον, ο ρόλος που πρέπει να διαδραματίζουν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και η θέση τους στις σύγχρονες κοινωνίες, συνδέονται άμεσα με τα οφέλη του αθλητισμού και δη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας που σκοπό δημιουργίας της τάσσει την εξύψωση του αθλήματος της ποδηλασίας σ’ όλη τη χώρα, σύμφωνα με τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος.