*Ακολουθεί κείμενο στην Αγγλική και Ελληνική Γλώσσα

Alexander College’s and Research Centre’s proposal ranked first in a Funding Competition for Preventing Youth Gambling addiction

After a competition titled PIN #prevention and #intervention, organized by the Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου / Youth Board of Cyprus and the National Betting Authority, our research proposal was ranked FIRST among other Universities and Colleges, with a final mark of 97.5 / 100.

This is yet another indication of the quality of scientific work done at Alexander College.

We were therefore approved to receive € 8,800 grant to implement a creative Plan to raise awareness and educate young people aged 18-35 to tackle the risks stemming from problematic forms of gambling.

The start date for the implementation of the Programme is May 22, 2018, the date of signature of the Agreement by the parties involved.

The design and implementation team consists of Dr Nikos Karfakis, Dr Pavlina Antoniou, Dr Marios Theodorou, Panayiotis Elia, Chryso Tziampazi, Evangelos Evangelou, Giorgos Pantelides coordinated by Costas Christodoulides.

Photo from the Contract Signatures with Youth Board Executive Director Menelaos Menelaou, National Betting Authority Chairwoman Ioanna Fiakkou and Alexander Research Centre Director Costas Christodoulides.

Πρωτιά για το Alexander College και το Ερευνητικό Κέντρο Alexander σε διαγωνισμό για την Αποτροπή του Εθισμού των Νέων στα Τυχερά Παιχνίδια.

Μετά από διαγωνισμό, με τίτλο PIN #prevention and #intervention, που προκηρύχθηκε από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, η δική μας ερευνητική πρόταση έχει αξιολογηθεί ΠΡΩΤΗ με τελική βαθμολογία 97.5/100, ανάμεσα σε άλλα Πανεπιστήμια και Σχολές.

Πρόκειται για μια ακόμα ένδειξη της σοβαρότητας και επιστημονικότητας, αρετές με βάση τις οποίες επιτελείται σημαντικό έργο στο Alexander College. Ως εκ τούτου έχει εγκριθεί να λάβει το ποσό των €8,800, για να υλοποιήσει το Σχέδιό του το οποίο στοχεύει να ευαισθητοποιήσει, εκπαιδεύσει νέους στις ηλικίες των 18-35 ετών στην αντιμετώπιση των κινδύνων από προβληματικές μορφές στοιχηματισμού.

Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του Σχεδίου είναι 22 Μάιου 2018, ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης από τους εμπλεκόμενους φορείς.
Η ομάδα υλοποίησης αποτελείται από τον Δρ Νίκο Καρφάκη, Δρ Παυλίνα Αντωνίου, Δρ Μάριο Θεοδώρου, Παναγιώτη Ηλία, Χρύσω Τζιαμπάζη, Ευάγγελο Ευαγγέλου, Γιώργο Παντελίδης, με τον συντονισμό του Κώστα Χριστοδουλίδη.
Φωτογραφία από την Υπογραφή της Σύμβασης με τους Μενέλαο Μενελάου Εκτελεστικό Διευθυντή του Οργανισμού Νεολαίας, την Ιωάννα Φιάκκου, Πρόεδρο Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και τον Κώστα Χριστοδουλίδη, Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου Alexander

#proudforourteam