Το τμήμα Επαγγελματικών Σπουδών ALEXANDER PROFESSIONAL STUDIES (APS) του ALEXANDER COLLEGE πραγματοποίησε το σεμινάριο ενημέρωσης (CISI Open Day) για τα Πιστοποιητικά του Chartered Institute for Securities & Investment.

Η παρουσίαση διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Chartered Institute for Securities & Investment – CISI.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν και επεξηγήθηκαν τα διάφορα πιστοποιητικά που θα διδάσκονται στο Alexander College, o τρόπος παρακολούθησης και πιστοποίησης, καθώς και οι διαδικασίες για την εγγραφή των πιστοποιημένων προσώπων στο μητρώο CISI.