Μέρες Γνωριμίας-OPEN DAY

Μέρες Γνωριμίας-OPEN DAY

Την Δευτέρα και Τρίτη 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί Open Day/Ημέρες Γνωριμίας στις κτηριακές μας εγκαταστάσεις σε Λάρνακα