Υποτροφίες για το πρώτο MBA που προσφέρει και πιστοποιημένες δεξιότητες στις δημόσιες συμβάσεις

Το AlexanderCollegeπροσφέρει την δυνατότητα διεκδίκησης τεσσάρων υποτροφιών στο αξιολογημένο-πιστοποιημένο από τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με Ειδικότητες στις