Συνεργασία του κλάδου Computer Science with Gaming Development με την εταιρεία Qiiwi Games

Η εταιρεία Qiiwi Games, με έδρα τη Σουηδία, δραστηριοποιείται πλέον [...]