Ερευνητικό Κέντρο

Συμμετοχή στο συνέδριο του Canterbury Christ Church Business School Partner Conference: Collaborating for Success με θέμα “Σύγχρονα Θέματα στη Διαχείριση Επιχειρήσεων”

Το Alexander College, Τομέας Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Ερευνητικό Κέντρο [...]

Κορυφαία Αξιολόγηση στην Ποιότητα Έρευνας στο συνεργαζόμενο με το Alexander College Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church για το 2021

Η ανεξάρτητη Επιτροπή Αξιολόγησης του Πλαισίου Ερευνητικής Αριστείας στο Ηνωμένο [...]