Έρευνα κοινωνικών δικτύων

Ερευνητικό Κέντρο Alexander: Παρουσίαση έρευνας για τη Σχέση των Νέων με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και το Διαδίκτυο

Το Ερευνητικό Κέντρο Alexander παρουσίασε πρόσφατα τα ευρήματα της [...]

Ευρήματα Έρευνας «Καταγραφή της Σχέσης των Νέων με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και το Διαδίκτυο

Παρουσιάστηκαν σήμερα τα ευρήματα της πρώτης Παγκύπριας έρευνας για [...]

Έρευνα του Ερευνητικού Κέντρου Αλεξάντερ με τίτλο «Η καταγραφή της σχέσης των νέων με τα ΜΚΔ και το Διαδίκτυο»

Το Ερευνητικό Κέντρο Αλεξάντερ και το ακαδημαϊκό ίδρυμα Alexander [...]