Υποχρεωτικά Μαθήματα
Πιστωτικές Μονάδες
Εξάμηνο A  (30 Πιστ. Μονάδες)
 
Εισαγωγή στην Δημοσιογραφία6
Είδη Ρεπορτάζ6
Δημοσιογραφικός λόγος6
Τεχνικές Συνέντευξης6
Εισαγωγή στους Υπολογιστές και στη Διαδικτυακή Δημοσιογραφία6
Εξάμηνο B  (30 Πιστ. Μονάδες)
 
Τηλεόραση6
Ραδιόφωνο6
Πρακτική Εφαρμογή8
Διερευνητική Δημοσιογραφία6
Mάθήμα Επιλογής (Ένα από τα τρία ‘Μαθήματα Επιλογής’ πιο κάτω)4
Θερινό  (10 Πιστ. Μονάδες)
 
Πρακτική Άσκηση (8 εβδομάδες)10

 

Μαθήματα Επιλογής
 
Αγγλικά
Φωτο-ειδησεογραφία
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

It is the intention of Alexander College to deliver the course/modules as published on this website. To ensure our provision is kept relevant and current, the College may change, combine or withdraw courses/modules in response to stakeholder feedback or limited demand.