Το Χρυσό Έπαθλο στην κατηγορία Έρευνα των Cyprus Education Leaders Awards 2021, της@BOUSSIASCyprus, απονεμήθηκε στο Alexander College και το Ερευνητικό Κέντρο Alexander. Η έρευνα με τίτλο «Η Σχέση των Κυπρίων Νέων με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και το Διαδίκτυο» απέσπασε την ανώτατη τιμητική διάκριση στην κατηγορία Έρευνα της Κριτικής Επιτροπής των μοναδικών ετήσιων βραβείων στην Εκπαίδευση. Με το βραβείο, επιβεβαιώνονται η ποιότητα και ικανότητα τόσο των διδασκόντων όσο και των διδασκομένων στην έρευνα, κριτήρια που ήταν βασικά προαπαιτούμενα στην εν λόγω κατηγορία υποψηφιοτήτων.

Την ερευνητική ομάδα αποτέλεσαν οι:
Κώστας Χριστοδουλίδης, Συντονιστής
Κωνσταντίνα Ιντζιεγιάννη, Υπεύθυνη ανάλυσης δεδομένων
Αντώνης Μαππουρίδης, Υπεύθυνος Συλλογής Δεδομένων
Παυλίνα Αντωνίου, Σύμβουλος
Πετρούλα Χατζηφώτη, Σύμβουλος και η Ερευνητική Επιτροπή Φοιτητών του Alexander College.

Η έρευνα υποστηρίχθηκε από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, την Ελληνική Τράπεζα και το Alexander College.

Στόχος ήταν να μελετηθούν για πρώτη φορά στην Κύπρο οι επιπτώσεις της χρήσης των  Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) και του Διαδικτύου, χρησιμοποιώντας δείγμα από το νεανικό κυπριακό κοινό. Τα αποτελέσματα που έδειξαν σημαντικά επίπεδα προβληματικής ενασχόλησης και εθισμού των νέων στην χρήση των ΜΚΔ και του Διαδικτύου, απασχόλησαν τόσο τους ενδιαφερόμενους φορείς όσο και την Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού της Βουλής κατά την προηγούμενη περίοδο.

Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Alexander και Συντονιστής της Ερευνητικής Ομάδας Κώστας Χριστοδουλίδης, ευχαρίστησε κατά την τελετή, την Κριτική Επιτροπή των Βραβείων για την τιμή και ανέφερε ότι «το όραμα και το πάθος για έρευνα μπορούν να υπερκεράσουν την παράμετρο του μεγέθους ενός Ακαδημαϊκού Ιδρύματος». Έκανε έκκληση να στηριχθεί και να χρηματοδοτηθεί η κοινωνικά προσανατολισμένη έρευνα, ανεξαρτήτως μεγεθών ενώ τέλος αφιέρωσε το Βραβείο στη μνήμη του Ραφαήλ, μέλους της Ερευνητικής Επιτροπής Φοιτητών, «που έφυγε τόσο νωρίς».