Υποχρεωτικά Μαθήματα
Πιστωτικές Μονάδες
1ο Έτος / Εξάμηνο A (30 Πιστ. Μονάδες)
Εισαγωγή στην Πληροφορική7.5
Αρχές Προγραμματισμού 17.5
Απειροστικός Λογισμός 15.0
Διακριτά Μαθηματικά5.0
Αγγλική Γλώσσα 15.0
1ο Έτος / Εξάμηνο B (30 Πιστ. Μονάδες)
Αρχές Προγραμματισμού 27.5
Ψηφιακή και λογική Σχεδίαση7.5
Τεχνολογία του διαδικτύου5.0
Απειροστικός Λογισμός 25.0
Αγγλική Γλώσσα 25.0
2ο Έτος / Εξάμηνο Γ (30 Πιστ. Μονάδες)
Δομές Δεδομένων και αλγόριθμοι7.5
Βάσεις Δεδομένων 17.5
Διαδικτυακός Προγραμματισμός5.0
Πιθανότητες και Στατιστική5.0
Γραμμική Άλγεβρα5.0
2ο Έτος / Εξάμηνο Δ (30 Πιστ. Μονάδες)
Λειτουργικά Συστήματα7.5
Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα7.5
Βάσεις Δεδομένων 27.5
Τεχνητή Νοημοσύνη7.5
3ο Έτος / Εξάμηνο Ε (30 Πιστ. Μονάδες)
Επικοινωνίες Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών7.5
Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών7.5
Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας7.5
Επιλογή από την λίστα ‘Mαθήματα Επιλογής Ειδικότητας’7.5
3ο Έτος / Εξάμηνο ΣΤ (30 Πιστ. Μονάδες)
Προχωρημένος Προγραμματισμός7.5
Παράλληλα Συστήματα7.5
Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων7.5
Επιλογή από την λίστα ‘Mαθήματα Επιλογής Ειδικότητας’ πιο κάτω7.5
4ο Έτος / Εξάμηνο Ζ (30 Πιστ. Μονάδες)
Μεθοδολογίες Έρευνας/Πτυχιακή Εργασία 110.0
Πληροφοριακά Συστήματα7.5
Επιλογή από την λίστα ‘Mαθήματα Επιλογής Ειδικότητας’ πιο κάτω7.5
Επιλογή από την λίστα ‘Mαθήματα Επιλογής Ενδιαφέροντος’ πιο κάτω5.0
4ο Έτος / Εξάμηνο Η (30 Πιστ. Μονάδες)
Πτυχιακή Εργασία 210.0
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή7.5
Επιλογή από την λίστα ‘Mαθήματα Επιλογής Ειδικότητας’ πιο κάτω7.5
Επιλογή από την λίστα ‘Mαθήματα Επιλογής Ενδιαφέροντος’ πιο κάτω5.0
Συνολο Πιστωτικές Μονάδες
240
1 ECTS Credit = 2 UK Credits
Mαθήματα Επιλογής Ειδικότητας
Eξάμηνο
Γλώσσες Scriptingγια Ηλεκτρονικά ΠαιχνίδιαΕ ή Ζ
ΜεταγλωττιστέςΕ ή Ζ
Αρχές των Τρισδιάστατων ΠεριβάλλοντωνΕ ή Ζ
Τεχνητή Νοημοσύνη και Ηλεκτρονικά ΠαιχνίδιαΣΤ ή Η
Προγραμματισμός Έξυπνων ΣυσκευώνΣΤ ή Η
Εμπορική Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού ΠαιχνιδιούΣΤ ή Η
Mαθήματα Επιλογής Ενδιαφέροντος
Eξάμηνο
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και ΔιαδίκτυοΖ
Εισαγωγή στη Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΖ
Βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης και Διαδικτυακό ΜάρκετινγκΗ
Εισαγωγή στο ΜάρκετινγκΗ

It is the intention of Alexander College to deliver the course/modules as published on this website. To ensure our provision is kept relevant and current, the College may change, combine or withdraw courses/modules in response to stakeholder feedback or limited demand.