Certificate in Journalism

Τίτλος Προγράμματος

Πιστοποιητικό στη Δημοσιογραφία

(Certificate in Journalism)

Πιστωτικές Μονάδες

70 ECTS (European Credit Transfer System)

Α’ εξάμηνο (30), Β’ εξάμηνο (30), Πρακτική Άσκηση (10)

Διάρκεια

1 Έτος, (2 εξάμηνα, + 2 μήνες Πρακτικής Άσκησης)

Μαθήματα

Aπογευματινά, 3 φορές την εβδομάδα

Campus

AlexanderCollege, Λάρνακα

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά

Κριτήρια Εισδοχής

Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Δίδακτρα

€3950

Κρατική Επιχορήγηση

Μέχρι € 3417

Ημερομηνία Έναρξης

Οκτώβριος 2018

Αξιολόγηση / Πιστοποίηση

Αξιολογημένο και Πιστοποιημένο πρόγραμμα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε)

Εισαγωγή

Το Πιστοποιητικό Δημοσιογραφίας είναι το πρώτο και μοναδικό σήμερα αξιολογημένο και πιστοποιημένο (από τον ΔΙ.Π.Α.Ε) πρόγραμμα αυτού του κύκλου σπουδών που μπορεί να σου προσφέρει βασικές γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα. Με τα εφόδια που θα αποκτήσεις στον δημοσιογραφικό λόγο μπορείς να χειριστείς κατάλληλα το ενδεδειγμένο ύφος. Με την εκπαίδευση στα διαφορετικά είδη ρεπορτάζ, θα αναπτύξεις τις τεχνικές που είναι απαραίτητες για ένα ανεξάρτητο και καταρτισμένο ρεπόρτερ. Με τη γνώση των βασικών θεωρητικών και πρακτικών στοιχείων της Διαδικτυακής Δημοσιογραφίας θα είσαι σε θέση να προσαρμο-στείς στο σύγχρονο απαιτητικό περιβάλλον, ενώ μέσω της διδασκαλίας και της τριβής με την Τηλεόραση και το Ραδιόφωνο θα εξοικειωθείς με αρχές και κανόνες των πιο απαιτητικών Μέσων. Επιπρόσθετα, μπορείς να επιλέξεις να καταρτιστείς στο Μάρκετινγκ, να ενισχύσεις τα Αγγλικά σου, ή να ειδικευτείς στην Φωτο-Ειδησεογραφία.

Σκοπός του Προγράμματος

Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές βασικές γνώσεις και δεξιότητες επιπέδου Πιστοποιητικού στην Δημοσιογραφία. Τα προσόντα του Προγράμματος στοχεύουν στην ενίσχυση της δυνατότητας πρόσβασης στην Ανώτερη Εκπαίδευση και στη βελτίωση των προοπτικών επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων του.

Διδασκαλία

Το πρόγραμμα διδάσκεται από γνωστούς δημοσιογράφους και περιλαμβάνει διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας για ενήλικες, όπως διαλέξεις, προσομοιώσεις, εργαστήρια και παρουσιάσεις. Επίσης, πραγματοποιούνται επισκέψεις σε ΜΜΕ.

Στόχοι του Προγράμματος

 • Να εισαγάγει τους φοιτητές σε θεωρητικά και πρακτικά στοιχεία ενός φάσματος του πεδίου της δημοσιογραφίας
 • Να καταρτίσει τους φοιτητές σε προσεγγίσεις διαφόρων τύπων ρεπορτάζ.
 • Να μυήσει τους φοιτητές στη διαδικασία παραγωγής δημοσιογραφικών κειμένων.
 • Να παρέχει βασικές μεθοδολογικές γνώσεις για τις τεχνικές στα διάφορα είδη συνεντεύξεων.
 • Να αναπτύξει τις ικανότητες της επικοινωνίας και της συνεργασίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα εντός του τομέα
 • Να συμβάλει στην ανάπτυξη αυτονομίας στην διαχείριση αποστολών και ευθυνών στα πλαίσια του τομέα
 • Να προσφέρει γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία προσαρμογής στις δομές και λειτουργίες των οργανισμών ΜΜΕ μέσα από προσομοίωση και πρακτική άσκηση.

Αξιολόγηση

Οι τρόποι αξιολόγησης εναπόκεινται στη φύση του μαθήματος και μπορεί να περιλαμβάνει ρεπορτάζ και άλλα δημοσιογραφικά εγχειρήματα, ομαδικές εργασίες και παρουσιάσεις, εκφώνηση δελτίου, σύνταξη, γραπτή εξέταση.

Ολοκλήρωση Σπουδών

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών απαιτείται η ολοκλήρωση 70 πιστωτικών μονάδων (ECTS) σε 2 Εξάμηνα και 2 μήνες Πρακτικής Άσκησης.

Δεξιότητες και Ικανότητες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα είναι ικανοί να:

 • εφαρμόσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες του χώρου της δημοσιογραφίας
 • κατανοούν και να εφαρμόζουν τις αρχές και κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας
 • συλλέγουν, αξιολογούν και παρουσιάζουν στοιχεία και πληροφορίες
 • κατανοούν τις διαδικασίες παραγωγής δημοσιογραφικών κειμένων διαφορετικών ειδών και να παράγουν εργασία στα πλαίσια χρονοδιαγραμμάτων
 • αναγνωρίζουν την αξία χρησιμοποίησης όλων των μέσων και των τεχνολογιών πληροφορίας
 • συμβάλουν στη δημιουργία μιας ενημερωτικής ιστοσελίδας καθώς και στην παραγωγή δημοσιογραφικού περιεχομένου χρησιμοποιώντας τα ανάλογα εργαλεία
 • περιγράφουν και εφαρμόζουν σύγχρονες τεχνικές και αρχές σε σχέση με την εκτέλεση του δημοσιογραφικού έργου μέσα στους πραγματικούς επαγγελματικούς χώρους εργασίας
 • αξιολογούν παθολογίες στη χρήση του λόγου

Τομείς Εργοδότησης

Αποφοιτώντας μπορείς να απασχοληθείς ή να ανελιχθείς έχοντας πλέον βασικές γνώσεις στο πεδίο της δημοσιογραφίας στη βιομηχανία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close