ΥποχρεωτικάΜαθήματα ECTS Credits
Εξάμηνο A (30 Credits)  
Εισαγωγή στην Δημοσιογραφία 6
Είδη Ρεπορτάζ 6
Δημοσιογραφικός λόγος 6
Τεχνικές Συνέντευξης 6
Εισαγωγή στους Υπολογιστές και στη Διαδικτυακή Δημοσιογραφία 6
   
Εξάμηνο B (30 Credits)  
Τηλεόραση 6
Ραδιόφωνο  6
Πρακτική Εφαρμογή 8
Διερευνητική Δημοσιογραφία 6
Mάθήμα Επιλογής (Ένα από τα τρία Μαθήματα Επιλογής πιο κάτω) 4
   
Θερινό (10 Credits)  
Πρακτική Άσκηση (8 εβδομάδες) 10

 

Μαθήματα Επιλογής  
Αγγλικά  
Φωτο-ειδησεογραφία  
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ  

It is the intention of Alexander College to deliver the course/modules as published on this website. To ensure our provision is kept relevant and current, the College may change, combine or withdraw courses/modules in response to stakeholder feedback or limited demand.