Υποχρεωτικά Μαθήματα
Πιστωτικές Μονάδες
Εξάμηνο A  (30 Πιστ. Μονάδες)
 
Εισαγωγή στην Δημοσιογραφία 6
Είδη Ρεπορτάζ 6
Δημοσιογραφικός λόγος 6
Τεχνικές Συνέντευξης 6
Εισαγωγή στους Υπολογιστές και στη Διαδικτυακή Δημοσιογραφία 6
   
Εξάμηνο B  (30 Πιστ. Μονάδες)
 
Τηλεόραση 6
Ραδιόφωνο  6
Πρακτική Εφαρμογή 8
Διερευνητική Δημοσιογραφία 6
Mάθήμα Επιλογής (Ένα από τα τρία ‘Μαθήματα Επιλογής’ πιο κάτω) 4
   
Θερινό  (10 Πιστ. Μονάδες)
 
Πρακτική Άσκηση (8 εβδομάδες) 10

 

Μαθήματα Επιλογής
 
Αγγλικά  
Φωτο-ειδησεογραφία  
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ  

It is the intention of Alexander College to deliver the course/modules as published on this website. To ensure our provision is kept relevant and current, the College may change, combine or withdraw courses/modules in response to stakeholder feedback or limited demand.