Γενικές Πληροφορίες

Τίτλος ΠρογράμματοςΠτυχίο Πληροφορικής με Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών
ΠτυχίοBachelor
ΕπίπεδοΠροπτυχιακό
Αξιολόγηση / Πιστοποίηση Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε) (Πατήστε εδώ)
Πιστωτικές Μονάδες240 ECTS (European Credit Transfer System) – 30 ανά εξάμηνο
Διάρκεια4 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης
Κτιριακές ΕγκαταστάσειςΛάρνακα
Γλώσσα ΔιδασκαλίαςΕλληνικά
Δίδακτρα€6950 / το χρόνο
Κρατική ΕπιχορήγησηΜέχρι €3417 ανά έτος
Ημερομηνία ΈναρξηςΣεπτέμβριος

Γενικές Πληροφορίες

Τίτλος ΠρογράμματοςΠτυχίο Πληροφορικής με Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών
ΠτυχίοBachelor
ΕπίπεδοΠροπτυχιακό
Αξιολόγηση / Πιστοποίηση Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε) (Πατήστε εδώ)
Πιστωτικές Μονάδες240 ECTS (European Credit Transfer System) – 30 ανά εξάμηνο
Διάρκεια4 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης
Κτιριακές ΕγκαταστάσειςΛάρνακα
Γλώσσα ΔιδασκαλίαςΕλληνικά
Δίδακτρα€6950 / το χρόνο
Κρατική ΕπιχορήγησηΜέχρι €3417 ανά έτος
Ημερομηνία ΈναρξηςΣεπτέμβριος

Σκοπός του Προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις θεωρίες, τεχνολογίες και εφαρμογές του ευρύτερου τομέα της Πληροφορικής και πιο συγκεκριμένα στην ανάπτυξη παιχνιδιών και εφαρμογών. Το πρόγραμμα εφοδιάζει τους φοιτητές, εκτός από την πρακτική εφαρμογή, με την ικανότητα να προσαρμόζονται και να εξελίσσονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Το πρόγραμμα προετοιμάζει αποφοίτους για εργοδότηση ως επιστήμονες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και θέτει τα θεμέλια για μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο.

Κριτήρια Εισδοχής

  • Απολυτήριο εξατάξιας σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  • Αρκετά Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Ισοδύναμα με τα πιο πάνω εξετάζονται ανάλογα και τεκμηριώνονται από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή νοουμένου ότι είναι αντίστοιχα ή και ισοδύναμα με απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης.

Διάρκεια Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται σε 4 χρόνια πλήρους φοίτησης. Η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους γίνεται περί τα τέλη Σεπτεμβρίου και διαρκεί 32 βδομάδες(16 ανά εξάμηνο). Δυνατότητα εγγραφής υπάρχει μέχρι και δύο εβδομάδες πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Διδασκαλία

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τόσο παραδοσιακές, όσο και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, όπως διαλέξεις, εργαστήρια, ομαδικές και ατομικές εργασίες, παρουσιάσεις, σεμινάρια, συζητήσεις και προβολές βίντεο. Επίσης, πραγματοποιούνται επισκέψεις σε εταιρείες σχετικές με το αντικείμενο του μαθήματος, ενώ γίνονται προγραμματισμένες διαλέξεις από επαγγελματίες του χώρου.

Τρόποι Αξιολόγησης

Οι τρόποι αξιολόγησης εναπόκεινται στη φύση του μαθήματος και μπορεί να περιλαμβάνουν τελική γραπτή εξέταση, ενδιάμεση γραπτή εξέταση, παρουσιάσεις, ομαδικές ή ατομικές εργασίες και εργαστηριακές ασκήσεις. Όλοι οι φοιτητές για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, υποχρεούνται να παραδώσουν πτυχιακή εργασία, η οποία παραδίδεται το τελευταίο εξάμηνο φοίτησης. Το θέμα της επιλέγεται από τον φοιτητή σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή.

Ολοκλήρωση Σπουδών

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών απαιτείται η ολοκλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS), 30 ανά εξάμηνο. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 29 Υποχρεωτικά Μαθήματα, 4 Μαθήματα Επιλογής Ειδικότητας και 2 Ενδιαφέροντος.

Τομείς Εργοδότησης

Πληροφορική, Εκπαίδευση, Προγραμματιστής εφαρμογών και συστημάτων, Προγραμματιστή ηλεκτρονικών παιχνιδιών, Αναλυτής εφαρμογών και συστημάτων, Δημιουργία διαδικτυακών ιστοσελίδων, Διαχειριστής βάσης δεδομένων, Σύμβουλος εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκπαιδευτής χρηστών λογισμικών συστημάτων.