Είσαι νέος 18-35 χρονών; ΜΑΘΕ

Είσαι νέος γονιός; ΜΑΘΕ

Funded by the Cyprus Youth Board and the National Betting Authority.

   

Στόχος: Ο βασικός σκοπός του προτεινόμενου Προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει, εκπαιδεύσει νέους στις ηλικίες των 18-35 ετών στους κινδύνους από προβληματικές μορφές στοιχηματισμού. Τελικός σκοπός του Προγράμματος είναι να συμβάλει μέσω της κατάλληλης παροχής και διάδοσης γνώσεων στον περιορισμό φαινομένων εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια και τον στοιχηματισμό.

Οι συμμετέχοντες στις δράσεις θα επιμορφωθούν στα πιο κάτω:

  • Οικονομία και προβληματικός στοιχηματισμός
  • Κίνδυνοι και παθολογικές εξαρτήσεις
  • Συνέπειες από τον εθισμό
  • Πραγματικές περιπτώσεις εθισμού
  • Πρόληψη και προσφυγή σε κατάλληλη επαγγελματική συμβουλευτική και υποστήριξη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια, έντυπο ενημερωτικό υλικό, σύντομα φιλμάκια, ιστοσελίδα ενημέρωσης με διαδραστικό χαρακτήρα και ενημερωτικό υλικό, συνεργασία με ομάδες τελειοφοίτων Λυκείου, ποσοτική έρευνα σε φοιτητές, διαδικτυακή -ερευνητικής μορφής- παρέμβαση σε νέους και γονείς.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι συμμετέχοντες σε διαλέξεις, εργαστήρια κατά πρώτο βαθμό και οι αναγνώστες των εντύπων και της ιστοσελίδας σε δεύτερο βαθμό θα είναι ικανοί:

  • να αναγνωρίζουν το εύρος και τις σύγχρονες μορφές του στοιχήματος και της σχετικής νομοθεσίας ειδικά όσο αφορά στον υπεύθυνο στοιχηματισμό
  • να κατανοούν και να εντοπίζουν σε περιπτώσεις, τα όρια μεταξύ υπεύθυνου  και προβληματικού/παθολογικού στοιχηματισμού
  • να αναγνωρίζουν και να παρουσιάζουν με απλούς τρόπους τους επιστημονικά αποδεδειγμένους κινδύνους του προβληματικού στοιχηματισμού
  • να συμβουλεύσουν για τους κινδύνους και να παροτρύνουν ομότιμους τους στην αναγνώριση του προβλήματος
  • να παρακινήσουν με πειστικότητα όσους διατρέχουν κινδύνους ώστε να ζητήσουν ειδική συμβουλή από αρμοδίους