Σε μια ξεχωριστή διαδικτυακή συζήτηση που οργάνωσε το Alexander College και Alexander Research Centre στις 10/11/2021, παρουσιάστηκε το πρωτοποριακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα ‘Excelsior’ H2020 Teaming. Από το πρόγραμμα, γεννιέται το Κέντρο Ερευνητικής Αριστείας Ερατοσθένης για τις διαστημικές τεχνολογίες και την παρατήρηση της Γης, που απασχολεί δεκάδες ερευνητές, διαθέτει διεθνείς συνεργασίες κύρους και εκπαιδεύει νέους επιστήμονες. O συντονιστής του προγράμματος, τέως Αντιπρύτανης ΤΕΠΑΚ Καθηγητής Δρ Διόφαντος Χατζημιτσής, παρουσίασε το εγχείρημα και συζήτησε μαζί με ακαδημαϊκούς, ερευνητές και φοιτητές του Alexander College την γένεση της ιδέας, τον σχεδιασμό, την υποβολή της πρότασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την επιτυχία έγκρισης της, μέχρι τα επιτεύγματα του προγράμματος. Ανάμεσα στα πιο σπουδαία επιτεύγματα του προγράμματος και του Κέντρου Αριστείας, του οποίου ο Καθ. Δρ Χατζημιτσής ηγείται, διακρίνεται η επίδραση στην κοινωνία με εφαρμογές που στηρίζουν τομείς της παραγωγής και της οικονομίας όπως τη γεωργία, τους υδάτινους πόρους, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά.

Το πρόγραμμα EXCELSIOR είναι μια ακόμα απόδειξη ότι υπάρχει και η Κύπρος της Έρευνας για την οποία μπορούμε να στοχεύσουμε και να υπερηφανευόμαστε!

Το Alexander College και Research Centre του οποίου το ερευνητικό εγχείρημα για τη Σχέση των Νέων με τα ΜΚΔ και το Διαδίκτυο, έλαβε πρόσφατα το Χρυσό Βραβείο στα Cyprus Education Leadership Awards 2021, υποστηρίζει την ανάπτυξη και διάχυση της ερευνητικής κουλτούρας στην κοινωνία.