Το Alexander College, κοινοποίησε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών με 25% μείωση διδάκτρων ειδικά για εκπαιδευτικούς, μέλη των οργανώσεων, ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

  • MA Education-Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση, τίτλος σπουδών του Βρετανικού Πανεπιστημίου UWE Bristol, αναγνωρισμένος από το ΚΥΣΑΤΣ, 12 μήνες πλήρους φοίτησης στο Alexander College, διδασκαλία στα Αγγλικά, €6,700.
  • MA Design-Μεταπτυχιακό στο σχεδιασμό, τίτλος σπουδών του Βρετανικού Πανεπιστημίου UWE Bristol, 12 μήνες πλήρους φοίτησης, συν 4 μήνες live project στο Alexander College, διδασκαλία στα Αγγλικά, €6,700.
  • MSc Business Management-Μεταπτυχιακό στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων, τίτλος σπουδών του Βρετανικού Πανεπιστημίου UWE Bristol, 12 μήνες πλήρους φοίτησης στο Alexander College, διδασκαλία στα Αγγλικά, €6,700.

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας μέσω της ιστοσελίδας μας, σημειώνοντας τις παρατηρήσεις και το όνομα της οργάνωσής στην οποία είστε εγγεγραμμένος. Για περισσότερες πληροφορίες ή για διευθέτηση συνάντησης μπορείτε να καλέσετε στο 24 532373.