DURATION:
1.5 χρόνια/ 3 εξάμηνα (πλήρης φοίτηση)
3 χρόνια/ 6 εξάμηνα (μερική φοίτηση)
AWARD:
Μεταπτυχιακό (MBA) από το Alexander College
PRIMARY LANGUAGE:
Αγγλικά
ENTRY REQUIREMENTS:
Κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού πτυχίου ή άλλου ισοδύναμου. Στο πρόγραμμα μπορούν να γίνουν δεκτοί και κάτοχοι επαγγελματικών προσόντων.

Προτεραιότητα θα δίδεται σε υποψήφιους με 3 ή περισσότερα χρόνια επαγγελματικής πείρας συνδυασμένα με διοικητικά καθήκοντα.

Οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή προσόν κρίνει η Ακαδημαϊκή Επιτροπή ισοδύναμο και αντίστοιχο των πιο πάνω για αποδοχή.

Όλοι οι υποψήφιοι χρειάζεται να προσκομίσουν 2 συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς ή άτομα που γνωρίζουν τον υποψήφιο

Ισοδύναμα με τα πιο πάνω εξετάζονται ανάλογα και τεκμηριώνονται από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή.

Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (π.χ. IELTS, TOEFL)

21+ από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους εισαγωγής.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα MBA του αποτελείται από μια σειρά εντατικών διαλέξεων, σεμιναρίων και ομαδικών εργασιών όπου θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για τους νόμους, τις τάσεις, την αγορά και την οικονομία, τα οποία επηρεάζουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης. To πρόγραμμα σπουδών προετοιμάζει τους φοιτητές έτσι ώστε να είναι σε θέση να ηγηθούν, να οικοδομήσουν και να διευθύνουν επιχειρήσεις εδραιώνοντας την κατανόηση τους ως προς τον κοινωνικό αντίκτυπο των επιχειρηματικών τους αποφάσεων. Η απαιτητική φύση της ύλης του προγράμματος έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εντάξει τους φοιτητές στους διάφορους τομείς που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις όπως η λογιστική, τα χρηματοοικονομικά, το μάρκετινγκ, το ανθρώπινο δυναμικό,  τη διαχείριση λειτουργιών κλπ, και να τους παρέχει γερά θεμέλια για την διεύθυνση μιας επιχείρησης έτσι ώστε να πετύχουν στον κόσμο της βιομηχανίας.

Διδασκαλία και μάθηση

Εκτός από τις διαλέξεις, τα μαθήματα διδάσκονται μέσα από μια σειρά φοιτητικό-κεντρικών μεθόδων όπως ομαδικές ασκήσεις, έρευνα, επίλυση προβλημάτων, ομαδικές και ατομικές παρουσιάσεις κλπ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι τεχνικές μάθησης θα γίνονται πιο γενικές και θα καλύπτουν μια ποικιλία θεμάτων ούτως ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στον τομέα τους. Το πρόγραμμα σπουδών  συμπεριλαμβάνει ανεξάρτητη έρευνα και συζήτηση στο πλαίσιο των εργαστηρίων, με σκοπό την ανάπτυξη των κριτικών, αναλυτικών και αναστοχαστικών δεξιοτήτων.

Στόχοι προγράμματος

Να εφοδιάσει τους αποφοίτους με σχετικές γνώσεις και δεξιότητες για να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους και στάσεις υπευθυνότητας. Να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται για την διοίκηση μιας επιχείρησης. Να εντάξει τους φοιτητές στις θεωρίες της επιχειρηματικής συμπεριφοράς και οργανισμούς εντός του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, καθώς και στην απόκτηση δεξιοτήτων στην αποτελεσματική επικοινωνία, τη λήψη αποφάσεων, την ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων των επιχειρήσεων. Να παρουσιάσει τη γενική εικόνα διοίκησης μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού σε ένα πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Αξιολόγηση

Με το τέλος κάθε μαθήματος και στη βάση προκαθορισμένων κριτηρίων, θα απονέμονται τελικοί βαθμοί.

Η αξιολόγηση γίνεται μέσα από μια ποικιλία μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων γραπτών εργασιών, εκθέσεων, επιχειρηματικών σχεδίων, προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας, πορτοφόλιο και εβδομαδιαίων σημειώσεων, κατευθυνόμενων ασκήσεων, ομαδικών και ατομικών παρουσιάσεων.

Περιεχόμενο και Διάρκεια προγράμματος

Αυτό το πρόγραμμα σπουδών πλήρης φοίτησης έχει διάρκεια 18 μηνών (3 εξάμηνα) ενώ διατίθεται επίσης και πρόγραμμα μερικής φοίτησης που διαρκεί το ελάχιστο 3 έτη (6 εξάμηνα) .Το πρόγραμμα αποτελείται από 12 υποχρεωτικά μαθήματα και την μεταπτυχιακή εργασία που είναι μέρος του τελευταίου εξαμήνου.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 21 ετών και να είναι κάτοχοι πτυχίου BA(Hons) από αναγνωρισμένο ανώτατο Ίδρυμα στην Κύπρο ή το εξωτερικό, ή άλλο δίπλωμα από αναγνωρισμένο φορέα ή οποιοδήποτε άλλο δίπλωμα ισότιμο με τα πιο πάνω. Χρειάζεται επίσης να παρέχετε πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Προϋποθέσεις για αποφοίτηση

Για την απόκτηση του MBA, οι φοιτητές καλούνται να ολοκληρώσουν τα 12 μαθήματα και την μεταπτυχιακή εργασία του τελευταίου εξαμήνου συγκεντρώνοντας συνολικά 90 ECTS μονάδες. Για την απόκτηση του διπλώματος MBA οι φοιτητές καλούνται να ολοκληρώσουν τα πρώτα 12 μαθήματα συγκεντρώνοντας συνολικά 60 ECTS μονάδες

Επαγγελματικές προοπτικές

Οι απόφοιτοι του MBA έχουν μια σειρά από επιλογές όσον αφορά τους τομείς που θέλουν να ασχοληθούν ξεκινώντας την επαγγελματική τους καριέρα. Μερικοί φοιτητές επιλέγουν να ακολουθήσουν μια καριέρα στις επενδύσεις ή στον οικονομικό προγραμματισμό ενώ άλλοι με ερευνητικές ικανότητες και ταλέντο στην επίλυση προβλημάτων προτιμούν, τον ρόλο του αναλυτή χρηματοοικονομικών, διαχείρισης η προώθησης αγαθών. Φοιτητές με ταλέντο στην μετάδοση απόψεων μπορούν να ακολουθήσουν καριέρα ως σύμβουλοι, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πολλοί απόφοιτοι ωστόσο, ακολουθούν καριέρα στον τομέα της διαχείρισης ξεκινώντας τη δική τους επιχείρηση. Πολλοί όμως θα ασχοληθούν με τον τομέα της διοίκησης και θα ξεκινήσουν τη δική τους συμβουλευτικού, διαφημιστικού ή άλλου τύπου, επιχείρηση.

If you have any questions or would prefer to apply in person, you can Contact Us to book an appointment.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close