DURATION:
12 μήνες (πλήρης φοίτηση)
AWARD:
Μεταπτυχιακό από το University of the West of England
PRIMARY LANGUAGE:
Αγγλικά
ENTRY REQUIREMENTS:
Πτυχίο BA(Hons) (ή ισότιμο) από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή HND in Business Studies at NVQ 4 level (ή ισότιμο) και 2 έτη σχετικής εργασιακής εμπειρίας.

Επαρκής γνώση Αγγλικής γλώσσας

21+ από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους εισαγωγής.

Εισαγωγή

Ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους διανθίζεται με πολλές προκλήσεις. O έντονος ανταγωνισμός, οι αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών, οι στρατηγικές συμμαχίες, συγχωνεύσεις και διασπάσεις, είναι μερικά από τα καθήκοντα των διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων που κάνουν την δουλειά τους πιο σύνθετη και απαιτητική. Ωστόσο, αποκτώντας την ικανότητα να χειρίζεστε με αυτοπεποίθηση τις προκλήσεις αυτές, μπορείτε να αναμένετε ένα λαμπρό μέλλον σχεδόν σε κάθε οργανισμό, με την ευκαιρία να εργαστείτε οπουδήποτε στον κόσμο, και σε κάθε τομέα.

Το Μεταπτυχικακό (MSc) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων θα σας παρέχει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία, καθώς επίσης και τα προσόντα και την αυτοπεποίθηση που χρειάζεστε ώστε να υπερτερείτε των άλλων υποψηφίων στην εξεύρεση εργασίας. Για να πετύχετε στο σύγχρονο περιβάλλον διοίκησης, είναι απαραίτητο να δράτε σωστά στις επιδράσεις των οικονομικών, επιχειρηματικών, στρατηγικών και οργανωτικών (organisational) αλλαγών, καθώς επίσης και να κατανοήσετε πως να διαχειρίζεστε τους ανθρώπους και πώς να τους παρέχετε κίνητρα. Αυτό το πρόγραμμα σπουδών θα σας βοηθήσει να συνδέσετε τη θεωρία με την πρακτική σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα των οργανισμών, παρέχοντας σας εργαλεία για τη δημιουργία, την εφαρμογή και τη συνέχιση αποτελεσματικών πολιτικών διοίκησης.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών

Το Πρόγραμμα σας παρέχει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, που είναι απαραίτητες για  υφιστάμενα ή μελλοντικά διευθυντικά στελέχη δημιουργώντας μια ολιστική εικόνα για όλες τους τομείς μιας επιχείρησης. Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι να παρέχει στους φοιτητές ένα ευρύ φάσμα γνώσεων στις επιχειρήσεις και δεξιότητες για να αναλάβουν αποτελεσματικά διάφορες επιχειρηματικές λειτουργίες καθώς και εξειδικευμένους ρόλους στη διοίκηση.

Διδασκαλία και μάθηση

Αυτό το πρόγραμμα σπουδών διδάσκεται μέσα σε διάφορα περιβάλλοντα μάθησης,  συμπεριλαμβανομένων ατομικών συναντήσεων με καθηγητές και πιο φοιτητικο-κεντρικών μεθόδων όπως ομαδικές εργασίες. Διαλέξεις, εργαστήρια/σεμινάρια και ομαδικές εργασίες αποτελούν 12 ώρες επαφής με το πανεπιστήμιο την εβδομάδα ενώ θα χρειαστείτε τον ανάλογο χρόνο για ανεξάρτητη έρευνα και για να προετοιμαστείτε για τις εργασίες που θα σας ανατεθούν ως μέρος της αξιολόγησης σας.

Αξιολόγηση

Θα αξιολογηθείτε μέσω ενός συνδυασμού εργασιών. Ο στόχος δεν είναι απλώς να αξιολογηθεί το τι γνωρίζετε και τι μπορείτε να κάνετε, αλλά επίσης να αναπτύξετε τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, τα οποία ζητούν οι εργοδότες. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την ικανότητα επικοινωνίας, την ικανότητα παρουσίασης, πληροφορικής, το επίπεδο μαθηματικών γνώσεων σας, ομαδικών εργασιών, διαχείρισης χρόνου, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, κριτική σκέψη, ανάλυση και αξιολόγηση, τη δημιουργικότητα και καινοτομία. Οι μέθοδοι αξιολόγησης έρχονται σε πολλές μορφές:  δοκίμια και εκθέσεις, επιχειρηματικά σχέδια  και έργα εφαρμοσμένης έρευνας, πορτοφόλιο και εβδομαδιαίες σημειώσεις, ομαδικές και ατομικές παρουσιάσεις. Θα πρέπει επίσης να είστε σε θέση να αξιολογείτε και να κρίνετε τα επίπεδα μάθησής σας και την προσωπική σας εκπαιδευτική ανάπτυξη.

Εγγραφή και Διάρκεια

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 8 μαθήματα αξίας 15 μονάδων το καθένα και την τελική εργασία αξίας 60 μονάδων. Το μεταπτυχιακό μπορεί να ολοκληρωθεί σε 12 μήνες πλήρης φοίτησης (4 εβδομαδιαίες συναντήσεις sessions) ή σε 24 μήνες μερικής φοίτησης (2 εβδομαδιαίες συναντήσεις). Το κάθε μάθημα λαμβάνει χώρα μία φορά την εβδομάδα για 12 εβδομάδες.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 21 ετών και να είναι κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή ισότιμου διπλώματος ή HND in Business Studies ή ισότιμα επαγγελματικά προσόντα της τάξης NVQ 4, και 2 χρόνια σχετικής εργασιακής εμπειρίας ή τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε διευθυντική θέση. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να δώσετε συνέντευξη πριν να σας αποδεχτεί το Πανεπιστήμιο. Απόφοιτοι από μη-αγγλικά ιδρύματα θα πρέπει να παρέχουν πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Προϋποθέσεις για Αποφοίτηση

Για να αποκτήσετε το μεταπτυχιακό χρειάζεται να ολοκληρώσετε τα 9 μαθήματα συγκεντρώνοντας συνολικά 180 μονάδες. Για να αποκτήσετε μεταπτυχιακό Δίπλωμα πρέπει να ολοκληρώσετε μόνο τα πρώτα 8 μαθήματα συγκεντρώνοντας συνολικά 120 μονάδες.

If you have any questions or would prefer to apply in person, you can Contact Us to book an appointment.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close